W tym roku Marszałek Andrzej Krzyżanowski startował XXVI bieg Konstytucji 3 maja i wręczał faksymile Konstytucji 3 Maja biegaczce, która zajeła pierwsze miejsce.

W Ogrodzie Saskim było stanowisko SPSW, którym zarządzała Chorążyna Mazowiecka Helena Łopińska. Wspomagana przez członków SPSW.