Międzynarodowa konferencja naukowa w Częstochowie

Międzynarodowa konferencja naukowa w Częstochowie

W dniach 3-6 grudnia 2015 roku Michał Kwilecki w imieniu SPSW zorganizował Konferencję naukową pod nazwą „ Wokół układu kiejdańskiego 1655 r. Rzeczpospolita Obojga Narodów w dobie potopu”. Współorganizatorami Konferencji byli:
Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego,
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,
Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze
Partnerami konferencji byli:
Instytut Historii… czytaj więcej