Media o SPSW

     Dzieduszyccy Linia Poturzycko-Zarzecka 

      Na stronie internetowej zaprzyjaźnionego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego znajduje audycja o rodzinie dzieduszyckich, także potomkó Sejmu Wielkiego. Oto link:  http://www.ptz.info.pl/#!publikacje