2017-06-26

Zaproszenie na pielgrzymkę ziemiańską

Dostaliśmy zaproszenie na pielgrzymkę ziemiańską na Jasną Górę w dniach 27-28 października 2017.

Szczegóły w zaproszeniu poniżej:

ZAPROSZENIE

PIELGRZYMKA ZIEMAŃSKA NA JASNĄ GÓRĘ

W  DNIACH 27 I 28 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Szanowni, Drodzy  Panie i Panowie Prezesi, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie zaprasza gorąco na  XI,  tradycyjną Pielgrzymkę Ziemian na Jasną Górę,  w  dniach 27 i 28 października br.

Będzie to szczególna,  Jubileuszowa Pielgrzymka w roku 300-lecia koronacji  Cudownego  Obrazu  Matki Bożej. Obchodzić będziemy 80-tą rocznicę pierwszej i jedynej pielgrzymki Ziemian przybyłych z całej Rzeczypospolitej na Jasną Górę.   Pielgrzymka ta odbyła się w maju 1937 r., niezwykle uroczyście i zgromadziła ponad 4.000 Ziemian.  To dla nas wielkie moralne zobowiązanie kontynuowanie tradycji tej pielgrzymki, w której brała udział także  Urszula Ledóchowska, ustanowiona, dokładnie 20 lat temu, w 1997 r. patronką Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Myślą przewodnią dwudniowej pielgrzymki w 2017 roku będzie  świadectwo naszej wierności idei naszych pradziadów Bóg Honor i Ojczyzna, w codziennym życiu potomków Ziemian w XXI wieku.

Szanowni  Państwo, uczcijmy te piękne Jubileusze naszym pielgrzymowaniem, liczną dziękczynną obecnością na Jasnej Górze u naszej Pani Królowej Korony Polskiej, modlitwą wstawienniczą  i dziękczynną za przetrwanie ziemiaństwa poddawanego presjom i doświadczanego przez dwa totalitarne systemy.  

Mszę świętą pielgrzymkową Ziemiaństwa celebrował będzie J.E. ks. abp Wacław Depo.   Szczegółowy program pielgrzymki  podamy wkrótce na Walnym Zjeździe Delegatów i we wszystkich naszych publikatorach.

Prosimy wszystkich Państwa, Prezesów Oddziałów o szczególne zainteresowanie  sprawami organizacyjnymi  Jubileuszowej Pielgrzymki,  o  pomoc członkom w dotarciu na Jasna Górę, jeśli to możliwe w dofinansowaniu kosztów.  Teraz już, zależy nam bardzo  na przekazaniu informacji o potencjalnej liczbie uczestników pielgrzymki z poszczególnych Oddziałów PTZ, aby zarezerwować odpowiednią liczbę miejsc noclegowych w Domu Pielgrzyma.  Koszt noclegów: pokoje dwuosobowe 110 zł  od osoby, pokoje pojedyncze 130 zł. Prosimy  o przekazanie informacji o potencjalnej liczbie pielgrzymów do 20 maja br. Zgłoszenia przyjmuje w imieniu Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki – p. Danuta Prus-Głowacka, mail: d.prusglowacka@poczta.onet.pl telefony: 511 352 443, lub tel. stacjonarny  61 8123 602. Informacja dla Ziemian Oddziału Warszawskiego i ościennych. Dzięki życzliwości darczyńców, będzie zapewniony transport autobusem z Warszawy na Jasną Górę. Pielgrzymi pokryją koszty noclegów jw.: 110 zł od osoby w pokoju dwuosobowym, zaś pojedynczego pokoju 130 zł. Więcej szczegółów będziemy na bieżąco publikować  na stronie internetowej ZG PTZ  oraz w informacjach do Zarządów Oddziałów PTZ. Można zatelefonować do Biura PTZ tel. 885 955 559.                

Zapraszamy bardzo serdecznie nie tylko członków Towarzystwa Ziemiańskiego,  ale całe rodziny ziemiańskie, naszych przyjaciół i sympatyków do udziału w Jubileuszowej Pielgrzymce Ziemian na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Korony Polskiej.                               

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki   

Wice Prezes Zarządu Głównego                                                                                                                Danuta Prus-Głowacka