Debata Konstytucyjna zorganizowana 23 lutego przez Kanclerza SPSW Michała Kwileckiego w Klubie Literatury i Muzyki we Wrocławiu, spotkała się z dużym zainteresowaniem.

2019-02-26

Debata Konstytucyjna zorganizowana 23 lutego przez Kanclerza SPSW Michała Kwileckiego w Klubie Literatury i Muzyki we Wrocławiu, spotkała się z dużym zainteresowaniem.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Dyskutowano o niedociągnięciach obecnej ustawy zasadniczej, które wymagają doprecyzowania i aktualizacji.

Uczestnicy panelu podkreślali, że nie ma konstytucji doskonałej i zazwyczaj przyjmuje się dokonywanie zmian niektórych zapisów.

Podobna debata, jak we Wrocławiu, odbyła się w pażdzierniku ubiegłego roku w Warszawie.

SPSW planuje organizowanie Debat Konstytucyjnych we wszystkich większych miastach w Polsce.