2019-04-23

Walne zgromadzenie członków SPSW 25 maja 2019 r.

 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ul. Marszałkowska 7.

godz. 11:00