11 listopada 2019 r. zapraszamy do wspólnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości!

2019-11-08

11 listopada 2019 r. zapraszamy do wspólnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości!

Drodzy członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.

11 listopada 2019 r. razem ze Związkiem Szlachty Polskiej i Polskim Towarzystwem Ziemiańskim będziemy świętować odzyskanie przez Polskę Niepodległości!

  • Godzina 13:00 msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 3.
  • Po mszy świętej złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Pl. Piłsudskiego.
 

11 Listopada jako Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione 23 kwietnia 1937 r., zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r. i przywrócone ustawą w 1989 r.

Należy przypomnieć, że już 7 października 1918 r. niepodległość państwa polskiego ogłosiła Rada Regencyjna, wydając odezwę „Do Narodu Polskiego”, w której proklamowała niepodległość Polski.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna „wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju” przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.

 Nie byłoby jednak Polski niepodległej gdyby nie aktywność polityczna Ignacego Jana Paderewskiego, który okazał się wybitnym mężem stanu.

 Za swoją działalność artystyczną i polityczną na arenie międzynarodowej został odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Orła Białego, Orderem Polonia Restituta i pośmiertnie Virtuti Militari. Otrzymał także Order Imperium Brytyjskiego, francuską Legię Honorową, odznaczenia Belgii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Saksonii, Lombardii.

 Był jednym z wielkich nie tylko ludzi sztuki, ale i wielkich mężów stanu, którym zawdzięczamy niepodległość - mówił o Paderewskim jego biograf prof. Marian Drozdowski. - Jego koncerty, w Wielkopolsce i w Warszawie, to były wielkie manifestacje polskości”.

Dzięki wyjątkowej aktywności Paderewskiego prezydent Wilson w słynnym orędziu z 22 stycznia 1917, mówił wyraźnie o prawie Polski do niepodległości. Na tej podstawie jeden z 14 punktów pokoju sformułowanych przez Wilsona, mówi o konieczności powstania niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza.

Kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Paderewski wracał do kraju, witany był jako symbol odrodzenia ojczyzny. Jego przyjazd do Poznania stał się pretekstem do wybuchu powstania wielkopolskiego.

 Zarząd SPSW