Vivat 3 Maja !

2020-05-03

Vivat 3 Maja !

Uchwalona przez naszych przodków pierwsza polska Ustawa Rządowa (zwana Konstytucją 3 Maja),w znaczący sposób miała wpłynąć na uzdrowienie rozpadającej się Rzeczypospolitej.

Do dnia dzisiejszego, ta wyjątkowa w swoim czasie uchwała polskiego Sejmu, budzi szereg kontrowersji.

Bo przecież bieg historii, na który nasi protoplaści nie mieli dostatecznego wpływu, ostatecznie pogrzebał nadzieje na odbudowę państwa.

Europa, opanowana przez dwa szalejące żywioły, jeden, ludobójczy w rewolucyjnej Francji, drugi, nie mniej barbarzyński - absolutny w otaczających osłabione państwo polskie mocarstwach.

Rzeczypospolita próbowała wypracować dla siebie należne jej miejsce wśród tych właśnie bezdusznych, europejskich systemach politycznych. Sama będąc jednocześnie już w dużej mierze zdemoralizowana i przeżarta korupcją.

Konstytucja, będąca wynikiem szeregu kompromisowych rozwiązań, (co pozostawiło niezadowolenie i niedosyt po obu stronach sporu) została w końcu uznana, choć określona przez wielu współczesnych jako rewolucyjna. 

Jednak żaden system polityczny nie jest doskonały, jest kompromisem.

Oceniając zatem Konstytucję 3 Maja z perspektywy Europy XXI wieku i współcześnie obowiązujących, niedoskonałych systemów politycznych, można śmiało twierdzić, że naturalnie miała ona szereg represyjnych i nie „demokratycznych” mankamentów. Przywracała dziedziczenie tronu polskiego i odbierała prawa polityczne szlachcie nie posiadającej ziemi uzasadniając, iż szlachcic nie potrafiący zarządzać własnym majątkiem i ludźmi nie może brać odpowiedzialności za losy państwa.

Nie zapomniano o prawach dla mieszczan i chłopów (nie posiadających w ówczesnej Europie żadnych praw), jak również o szeregu rozwiązań ekonomicznych oraz wielu innych.

 

Jesteśmy jednak dumni, że nasi przodkowie, uczestnicy Wielkiego Sejmu, doprowadzili do uchwalenia tak ważnego w dziejach Rzeczypospolitej aktu prawnego. Zrobili coś wyjątkowego, co stało się podstawą naszego obecnego bytu narodowego.

Zarząd SPSW