W hołdzie twórcom Konstytucji 3 Maja

2020-05-03

W hołdzie twórcom Konstytucji 3 Maja

Zarząd SPSW, Marszałek Piotr Biliński, Wicemarszałek Antonina Żmijewska i Teresa Brykczyńska oraz Sekretarz Witold Zielonka, złożyli wieniec w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, pod pomnikiem-nagrobkiem Stanisława hr. Małachowskiego -Marszałka Sejmu Wielkiego.

Modlitwę pod pomnikiem poprowadził proboszcz parafii, ks. Bogdan Bartold.