Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

2020-07-22

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Zgodnie z & 13 Konstytucji SPSW zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

 29 sierpnia 2020 r. godz. 12.00 na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

do Dworu w Sułkowicach

W związju z pandemią COVID-19 zebranie będzie miało formę zgromadzenia plenerowego.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze , do dnia 22 sierpnia, powiadomienie Zarządu o swojej obecności.

Prosimy również o przesłanie do Sekretarza aktualnych adresów mailowych: sekretarz@spsw.pl

Porządek Obrad:

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Mandatowej

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Ukonstytuowanie się komisji

7. Sprawozdanie Zarządu

8. Sprawozdanie Skarbnika

9. Sprawozdanie Senatu

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

11. Dyskusja nad sprawozdaniami

12. Głosowanie nad absolutorium dla Zarzadu

13. Dyskusja nad przyszłością SPSW i wolne wnioski

14. Zamknięcie obrad

 

Po zamknięciu części oficjalnej, zapraszamy na nieformalne spotkania integracyjne: garden party, dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych historyków (wkrótce podamy na ten temat wiecej szczegółów), krótki koncert muzyki poważnej

Na zakończenie wieczoru - ognisko.

Do zobaczenia w Sułkowicach!

 

Za Zarząd

Piotr Biliński , Marszałek SPSW


Adres dworu:

Sułkowice Pierwsze 29 , 99-120
Gmina Piątek

Dojazd z Autostrady A1 węzeł nr 19 (Łęczyca/Łowicz ) kierunek Łęczyca