Pan Zmartwychwstał! Alleluja!

2021-04-04

Pan Zmartwychwstał! Alleluja!

Życzymy radosnych, spokojnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Aby obecne, trudne i niekiedy bolesne doświadczenia wynikłe z epidemii, przyczyniły się do pogłębienia i umocnienia naszej wiary oraz ożywienia serdecznych relacji w naszych rodzinach. 

Zarząd SPSW