2012-03-28

Zaproszenie na uroczystość upamiętniającą 150. rocznicę śmierci KSIĘCIA ADAMA JERZEGO CZARTORYSKIEGO

UROCZYSTOŚĆ OBJĘTA PATRONATEM

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

oraz

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego


mają zaszczyt zaprosić

członków SPSW

na uroczystość upamiętniającą 150. rocznicę śmierci

KSIĘCIA ADAMA JERZEGO CZARTORYSKIEGO

12 kwietnia 2012 r. (czwartek) o godz. 12.00

Program uroczystości:

odsłonięcie tablicy pamięci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

na fasadzie Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej 37 w Warszawie,

nadanie nazwy Książąt Czartoryskich skwerowi przy ul. Senatorskiej

oraz

spotkanie w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II przy pl. Bankowym 1,

podczas którego wykłady wygłoszą prof. Jarosław Czubaty oraz prof. Marek Kornat,

a Anna Czartoryska recytować będzie okolicznościowe teksty.