150 rocznica śmierci ks. Adama Jerzego Czartoryskiego

2012-04-19

150 rocznica śmierci ks. Adama Jerzego Czartoryskiego

 150. rocznica śmierci ks. Adama Jerzego Czartoryskiego

     Na początku spotkania w Muzeum im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) powiedziałem, że to było "pospolite ruszenie" czyli działanie wzorowane na postawach naszych przodków... Żarty żartami, ale faktycznie, uroczystość zgromadziła bardzo dużo osób, zważywszy, iż był to normalny dzień pracy. Wypada więc podziekować za tak liczne "stawienie się": oznacza ono, że postać ks. Adama Jerzego nie jest zapomniana, a jeśli była, to tablica Jemu poświęcona przywraca Go naszej narodowej pamięci. 

     Podziękowania dokładne i osobiste złożył p. Stanisław Czartoryski, ale z kronikarskiego obowiązku wypada wymienić osoby, bez których wydarzenie to nie miałoby odpowiedniego charakteru:

p. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy (Patronat Honorowy)

p. Zofia Karasiewicz, p. Małgorzata Naimska (przedstawicielki Pani Prezydent) 

p. prof. Marek Kornat (prelegent)

p. prof. Jarosław Czubaty (prelegent)

p. Anna Czartoryska (recytacje) 

p. Bogdan Kurant (dyr. Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II) 

p. Tadeusz Burchacki, pp. Krystyna i Tadeusz Kulczyccy, p. prezes dr Lech Królikowski (przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy)

p. Andrzej Krzyżanowski (marszałek SPSW).

Na uroczystości zjawiła się niemal w komplecie rodzina Czartoryskich i inni krewni Familii "po mieczu" i "po kądzieli". Oficjalnie rodzinę reprezentowali i dokonali odsłonięcia tablicy: p. dr Barbara Czartoryska, prezes Związku Rodzinnego Czartoryskich i p. Stanisław Czartoryski, który włożył bardzo wiele osobistego wysiłku, by uroczystość mogła się odbyć, by zawisła tablica, by skwer przy ambasadzie Belgii został nazwany im. Książąt Czartoryskich.

Tyle z krótkiego, kronikarskiego przekazu. Zapraszam do obejrzenia fotografii, które wykonał Andrzej Krzyżanowski, marszałek SPSW, współorganizatora uroczystości.

Piotr Szymon Łoś