Wojciech Korsak - bohaterski żołnierz i dowódca. Tablica Pamiątkowa - zaproszenie

2015-02-23

Wojciech Korsak - bohaterski żołnierz i dowódca. Tablica Pamiątkowa - zaproszenie

pp. Michał i Beata Korsakowie oraz Izabela Katarzyna Korsak

 

serdecznie zapraszają na

Uroczystość Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej

 

poświęconej

ppłk dypl. Wojciechowi Korsakowi

 

bohaterowi walk o ustanowienie wschodnich granic Rzeczypospolitej, wojny polsko-bolszewickiej 1918 - 1920 r., pierwszemu dowódcy III batalionu szturmowego Mińskiego Pułku Strzelców I Litewsko-Białoruskiej Dywizji, odznaczonemu Orderem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz wieloma innymi odznaczeniami bojowymi i za zasługi dla Polski.

 

Uroczystość odbędzie się dnia 25 kwietnia 2015 r. (sobota), w Kościele Konkatedralnym na Kamionku, parafii rzymsko-katolickiej Bożego Ciała, Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej,  Patronki Diecezji Warszawsko-Praskiej, w Warszawie przy ul. Grochowskiej 365

 Przebieg uroczystości:

11.00 - Msza św. za spokój duszy ś. p. ppłk Wojciecha Korsaka, żołnierzy III batalionu szturmowego, Mińskiego Pułku Strzelców, I Litewsko-Białoruskiej Dywizji

12.00 - odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamiątkowej

12.15 - poczęstunek dla uczestników (sala parafialna)