2016-12-07

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe

Wielmożni Państwo,
 
w imieniu Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej i Chorągwi Mazowieckiej Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, serdecznie zapraszamy  na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w dniu

17 grudnia 2016 r. (sobota) w godzinach 11 -14  w Domu Pielgrzyma, przy ul. Hozjusza 2, w Warszawie.
 
 Spotkanie będzie miało charakter świąteczny z okazji Bożego Narodzenia
 i odbędzie się przy poczęstunku przygotowanym przez członków obu Organizacji.
 W sprawie przygotowania poczęstunku proszę się kontaktować z:

Panem Dariuszem Karskim (ZSzP) tel 601 926 577

Panią Heleną Łopińską tel 607 478 475 (SPSW)

lub z Sekretarzem Oddziału  Michałem Korsakiem  tel 605 625 855.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków ZSzP  i SPSW wraz z Rodzinami i Przyjaciółmi .
Osoby które mogą i chcą pomóc w przygotowaniu uroczystego spotkania prosimy o przyjście o 10.30.

 

Archiwum wiadomości