Członkowie honorowi

dr Sławomir Górzyński

prof. dr hab. Andrzej Rottermund

Ich Królewskie Wysokości ks.ks. Elmira i Albert von Sachsen

Członkowie rzeczywiści

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto wykaże pochodzenie swoje w linii prostej (lub po rodzeństwie) od jednego z 483 sygnatariuszy Konfederacji Generalnej w Sejmujących Stanach Obojga Narodów, zawartej 7 X 1788 i przedłużonej 16 XII 1790 (lista tych osób w Volumina Legum i w Diariuszu Sejmu). To dzięki tej konfederacji w Sejmie Wielkim nie obowiązywało "liberum veto" i dało się uchwalić Konstytucję Trzec