Zaproszenia otrzymane przez SPSW.

Uroczystość Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej poświęconej ppłk dypl. Wojciechowi Korsakowi

Uroczystość Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej poświęconej ppłk dypl. Wojciechowi Korsakowi bohaterowi walk o ustanowienie wschodnich granic Rzeczpospolitej wojny polsko-bolszewickiej 1918- 1920 r. pierwszemu dowódcy III batalionu szturmowego Mińskiego Pułku Strzelców I Litewsko-Białoruskiej Dywizji odznaczonemu Orderem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz wieloma innymi odznaczeniami bojowymi i za zasługi dla Polski 25 kwietnia 2015 r. w sobotę w Kościele Konkatedralnym na Kamionku,…

więcej

Zap