Kolacja z marszałkiem Jursenasem i wicemarszałkiem Kubiliusem

Kolacja odbyła się w ramach wizyty polskiej delegacji na Litwie, w której uczestniczyli członkowie SPSW - Zofia Piłsudska- Halpern, Mikołaj Radziwiłł, kanclerz SPSW Stanisław Czartoryski, marszałek SPSW Marek Minakowski, wicemarszałek Krzysztof Bystram z żoną, wicemarszałek Andrzej Iwicki, sekretarz Stanisław Plewako, amb. Michał Czetwertyński, Wojciech Sołtan, skarbnik SPSW Andrzej Krzyżanowski.

 

Zobacz notatkę na ten temat >>