Konferencja 20 X 2008 w Sejmie Litewskim

Konferencja odbyła się w ramach wizyty polskiej delegacji na Litwie, w której uczestniczyli również członkowie SPSW.

 

Zobacz notatkę na ten temat >>