Międzynarodowa konferencja naukowa w Częstochowie

W dniach 3-6 grudnia 2015 roku Michał Kwilecki w imieniu SPSW zorganizował Konferencję naukową pod nazwą „ Wokół układu kiejdańskiego 1655 r. Rzeczpospolita Obojga Narodów w dobie potopu”. Współorganizatorami Konferencji byli:

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego,

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,

Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze

Partnerami konferencji byli:

Instytut Historii Litwy w Wilnie

Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie

 

 Komitet Honorowy

JE Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Witold Waszczykowski

JE Ambasador Republiki Litwy w Rzeczypospolitej Polskiej Šarūnas Adomavičius

JE Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litwy Jarosław Czubiński

JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk

 Przeor Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze o. Marian Waligóra

 

Poniżej kilka zdjęć.