II Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego

2007-10-20

II Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego

W sobotę 20 X 2007 odbył się „II Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego”, w skład którego weszły:

  1. Walne Zebranie Członków SPSW (protokół poniżej).
  2. Sesja naukowa, której tematem były unie Polski z jej sąsiadami jako wyraz dążeń integracyjnych w Europie. Referaty wygłosili: prof. dr Afredas Bumblauskas z Wilna, dr Albert Prinz von Sachsen Herzog von Sachsen z Monachium oraz dr Marcin Libicki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Moderacja: Andrzej Iwicki.
  3. Wspólna kolacja.