Nowa Konstytucja uchwalona

2011-11-19

Nowa Konstytucja uchwalona

Niniejszym ogłaszamy, że nowy statut, czyli konstytucja SPSW została uchwalona  przy obecności 43 członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie przeszło prawie jednomyślne ZA głosowało 41 członków przy 2 głosach wstrzymujacych sie. Kworum, które byłoby wystarczające do podjęcia uchwały ważnej prawnie to 33 członków. Było więc nas znacznie więcej ponad wymagane minimum. "Konstytucja wilanowska" wejdzie w życie ostatecznie po zatwierdzeniu jej przez sąd rejestrowy (KRS). Również miejsce nowej siedziby przeniesione z Krakowa do Warszawy.  Dziękuję bardzo w imieniu nas wszystkich.

Marszałek SPSW

Andrzej Krzyżanowski

 

Na zdjęciu marszałek-senior p. Teresa z kniaziów Podhorskich Epszteinowa, kóra zgodnie z literą otworzyła nasze obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Zamknął je marszałek-junior Grzegorz Zielonka razem z kanclerzem Czartoryskim. Po zakończeniu  fomalnych obrad, mogliśmy pod spoglądającymi na nas z plafonu oczami króla Jana III i królowej Marysieńki, rozpocząć dyskusję nad celami i działalnością SPSW. Po zakończeniu część obradujących zasiadła do wspólnego obiadu w pobliskiej restauracji Złoty Król