2021-07-29

Debata historyczna SPSW 17 lipca u Cezarego Lusińskiego w Broniszowie – podsumowanie na łamach Serwisu Informacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Sejm  Wielki i Konstytucja 3 maja. Okoliczności powstania Ustawy Rządowej i jej dziedzictwo” -podsumowanie:

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?profesorowie-uniwersytetu-zielonogorskiego-debatowali-o-konstytucji-3-maja&fbclid=IwAR09pJiIjukcHWx5pqcN5pR4TaHBpytJCz85N8u72ULPyr9Xx_8uLftmPE8