I Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego

2007-01-20

I Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego

20 I 2007 w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii PAN w Warszawie odbył się I Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego zorganizowany przez Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego (SPSW).

 

W Zjeździe uczestniczyło 140 osób - potomków posłów i senatorów Sejmu Wielkiego (Czteroletniego), a ściślej - sygnatariuszy Konfederacji Generalnej Stanów Sejmujących. Pełna lista uczestników (z linkami do ich genealogii) znajduje się w pełnym protokole.

 

Zebrani uznali, że dotychczas istniejące SPSW należy przekształcić ze stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie zarejestrowane i powołali 15-osobowy komitet organizacyjny (z Markiem J. Minakowskim jako przewodniczącym i Andrzejem Paprzyca-Iwickim jako wiceprzewodniczącym i Michałem Kwileckim jako sekretarzem). Debatowano nad zadaniami i programem Stowarzyszenia, którą to debatę można streścić następująco (całość w wyżej wspomnianym protokole):

 

1. SPSW jest organizacją społeczno-kulturalną, która skupia się na następujących dziedzinach:

 

a) działalności społeczno-politycznej, co wiąże się z tym, że czujemy się odpowiedzialni za to, czego dokonali nasi praprapraprapradziadkowie (w każdym sensie tego słowa) a to z kolei daje nam perspektywę do tego, by czuć się odpowiedzialnymi za kraj, który zostawimy naszym prapraprapraprawnukom; oczywiście SPSW nie wiąże się z żadną konkretną opcją polityczną, rezerwuje sobie jednak prawo do wyrażania opinii na tematy związane z kulturą i praktyką parlamentarną i konstytucyjną

 

b) promowaniu polskiej tradycji i historii na forum zagranicznym, ze szczególnym podkreśleniem Parlamentu Europejskiego i innych instytucji europejskich

 

c) a także na forum wewnętrznym przez edukację historyczną młodych Polaków

 

d) działalności genealogiczno-historycznej (takiej jak dokumentowanie genealogii posłów i senatorów Sejmu Wielkiego i ich rodzin, dokumentowanie pozostałych po nich pamiątek, kontakty z historykami zajmującymi się historią Polski XVIII w. i kwestiami pokrewnymi);

 

2. SPSW jest otwarte na wszystkich

 

a) aby być członkiem rzeczywistym wystarczy być potomkiem w linii prostej (lub po rodzeństwie) jednego z 461 sygnatariuszy Konfederacji. Może to być dowolna linia żeńska.

 

b) ponadto można być małżonkiem takiego potomka (jesteśmy poniekąd stowarzyszeniem rodzinnym, przyjmujemy także dzieci)

 

c) w przygotywywanym statucie przewidujemy też członkostwo honorowe oraz stopień członkostwa zwany roboczo "asystentem", który będzie dostępny dla wszystkich nie-potomków, którzy dzielą naszą tradycję i misję.

 

d) Sejm Wielki reprezentował nie tylko dzisiejszą RP, ale całą Rzeczpospolitą. A potomkowie posłów i senatorów mają dziś paszporty różnych państw i mówią różnymi językami.

 

3. Aktualnie (14 II 2007) SPSW liczy 95 członków, których lista jest tutaj: http://www.sejm-wielki.pl:2318/sejmwielki?m=TT;sm=S;t=cz

 

Uczestnicy

Osoby spełniające kryteria przynależności do Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, tzn. takie, które są potomkami w linii prostej (lub po rodzeństwie) co najmniej jednego z 461 sygnatariuszy Konfederacji Generalnej Stanów Sejmujących, których lista umieszczona na stronie http://www.sejm-wielki.pl (wraz z małżonkami).

Bardzo prosimy o zgłoszenia wcześniejsze, żeby organizatorzy mogli dokonać weryfikacji i przygotować materiały (zwł. identyfikatory). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niewpuszczenia na salę osób nie zgłoszonych uprzednio.

Czas

20 stycznia 2007, godz. 15:00-18:00.

Miejsce

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Rynek Starego Miasta 29/31 (zdjęcie budynku). Sala Lelewelowska (duża).

Osoby odpowiedzialne

Koordynator: red. Andrzej Paprzyca-Iwicki z Bonn (VonIwicki@aol.com; A.v.Iwicki@dw-world.de).

Przedstawiciel Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego: dr Marek Jerzy Minakowski z Krakowa (office@przodkowie.com).

Program spotkania

Prezentacja i omówienie planów:naukowych (historycznych i genealogicznych)społeczno-politycznych (np. w zakresie badań nad konstytucjonalizmem i parlamentaryzmem, popieranie kultury parlamentarnej)edukacyjnych (np. prostowanie stereotypów na temat naszych przodków, międzynarodowa wymiana młodzieży i obozy naukowe)towarzyskich (salony tematyczne)wydawniczych (Rocznik Potomków Sejmu Wielkiego).

Integracja środowiska potomków Sejmu Wielkiego: rozmowy przy kawie.Sprawy formalne

Spotkanie będzie miało charakter programowo-strategiczny: chcemy się spotkać, poznać (lub odświeżyć znajomości) i zaplanować działania na przyszłość.

Uczestnicy potwierdzeni (wg stanu na 18 I 2007)

(przodkami poniższych osób było co najmniej 183 posłów i senatorów Sejmu Wielkiego - sygnatariuszy Konfederacji)

 1. Franz Batthyány von Német-Ujvár, ur. 1 VIII 1939, mąż Anny hr. Konarskiej h. Gryf
 2. Arkadiusz Bereza, ur. 12 VIII 1975, mąż Idy z Biseckich
 3. Ida Bereza z Biseckich, ur. 20 V 1975, córka Tadeusza Biseckiego i Marii z Chrapowickich h. Gozdawa
 4. Maria Bnińska, ur. 5 I 1965, córka Andrzeja hr. Bnińskiego h. Łodzia i Marii z Danglów
 5. Klementyna Bocheńska (Warszawa), ur. 1954, córka Aleksandra Bocheńskiego h. Rawicz odm. i Marii z Ursyn-Puszyńskich h. Rawicz
 6. Krzysztof Bystram (Bruksela), ur. 27 XII 1948, syn Kazimierza bar. Bystrama h. Tarnawa i Haliny z Domańskich h. Laryssa
 7. Stefan Chabiera, ur. 18 I 1980, syn Tadeusza Chabiery i Anny z Wielowieyskich h. Półkozic
 8. Jacek Cichowski, ur. 26 XI 1986, syn Krzysztofa Cichowskiego h. Wąż i Haliny z Babiarzów
 9. Krzysztof Cichowski (Warszawa), ur. 19 II 1948, syn Zbigniewa Cichowskiego h. Wąż i Anny z Jankowskich
 10. Roman Cichowski, ur. 26 XI 1971, syn Krzysztofa Cichowskiego h. Wąż i Barbary z Niedzielskich
 11. Stanisław Maksymilian Ciechanowski, ur. 6 IX 1983, syn Janusza Ciechanowskiego h. Dąbrowa i Marii z Lasockich h. Dołęga
 12. Janusz Ciechanowski, ur. 16 VII 1946, syn Tadeusza Ciechanowskiego h. Dąbrowa i Grzymisławy z Andrzejewskich h. Prus I
 13. Jan Cieński, ur. 10 VIII 1965, syn Tadeusza Cieńskiego h. Pomian i Anny z hr. Mycielskich h. Dołęga
 14. Stanisława Ciepłowska z Baczyńskich, ur. 1924, córka Gustawa Bielińskiego h. Szeliga i Heleny z Baczyńskich h. Sas
 15. Szymon Cygan, ur. 3 IX 1978, syn Bohdana Cygana i Marii z Rutkowskich
 16. Witold Czartoryski (Warszawa), ur. 20 XI 1953, syn Pawła ks. Czartoryskiego h. Pogoń Lit. i Weroniki z hr. Ponińskich h. Łodzia
 17. Michał Czetwertyński (Bruksela), ur. 20 XI 1938, syn Jerzego ks. Światopełk-Czetwertyńskiego h. Pogoń Ruska i Róży z hr. Żółtowskich h. Ogończyk
 18. Barbara de Pourbaix, ur. 1961, córka Antoniego de Pourbaix h. wł i Janiny z Rudowskich
 19. Anita Drzymuchowska-Karkocha (Zakopane), ur. 7 IX 1954, córka Władysława Drzymuchowskiego i Zofii de Pourbaix h. wł.
 20. Jan Dunin-Karwicki (Bruksela)
 21. Amelia Duninowa z Dąmbskich, ur. 21 III 1928, córka Adolfa Dąmbskiego h. Godziemba i Antoniny z Żychlińskich h. Szeliga
 22. Andrzej Glogier, ur. 6 VI 1952, syn Zdzisława Glogiera h. Pracowoc i Anny z Koczorowskich h. Rogala
 23. Anna Glogierowa z Koczorowskich, ur. 24 V 1925, córka Karola hr. Koczorowskiego h. Rogala i Emilii z hr. Kurnatowskich h. Łodzia
 24. Bogna Goetzendorf-Grabowska, ur. 1936, żona Leszka Goetzendorf-Grabowskiego h. Zbiświcz
 25. Leszek Goetzendorf-Grabowski, ur. 1936, syn Janusza Goetzendorf-Grabowskiego h. Zbiświcz i Wandy z Linowskich h. Pomian
 26. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, ur. 1960, syn Leszka Goetzendorf-Grabowskiego h. Zbiświcz i Bogny Mikołajewskiej h. Ogończyk
 27. Teresa Grocholska, ur. 4 IX 1972, córka Jaremy hr. Grocholskiego h. Syrokomla i Róży z Dowgiałłów h. Zadora
 28. Krystyna Grzybowska, żona Macieja Rybińskiego h. Radwan
 29. Zofia Halpernowa z Piłsudskich (Bonn), ur. 12 VIII 1942, córka Leszka Piłsudskiego h. Kościesza odm. i Jolanty z Mitraszewskich h. Nałęcz
 30. Joanna Iwicka (Warszawa), córka Włodzimierza Iwickiego h. Paprzyca
 31. Justyna Iwicka (Bonn), ur. 2 V 1978, żona Andrzeja Paprzyca-Iwickiego
 32. Andrzej Iwicki (Bonn), ur. 26 VIII 1947, syn Feliksa Iwickiego h. Paprzyca i Sylwii ze Śniadowskich h. Jastrzębiec
 33. Włodzimierz Iwicki, ur. 20 VI 1928, syn Roberta Iwickiego h. Paprzyca i Wandy ze Smoleńskich h. Zagłoba
 34. Anna Jarnuszkiewicz, ur. 27 XI 1979, córka Jacka Jarnuszkiewicza h. Lubicz i Anny z hr. Ostrowskich h. Rawicz
 35. Ewa Jaroszyńska z Rosińskich, żona Ryszarda Jaroszyńskiego h. wł.
 36. Ryszard Jaroszyński, ur. 17 VIII 1948, syn Antoniego Jaroszyńskiego h. wł. i Ewy z Trybulców
 37. Maciej Jaroszyński, ur. 16 VIII 1992, syn Ryszarda Jaroszyńskiego h. wł. i Ewy z Rosińskich
 38. Ksawery Jasieński (Warszawa), ur. 13 IX 1931, syn Henryka Jasieńskiego h. Dołęga i Marii z Wojna-Ośniałowskich h. Trąby
 39. Andrzej Jawłowski, ur. 1 VIII 1952, syn Tadeusza Jawłowskiego i Stanisławy z Tetenków
 40. Michał Jawłowski, syn Tadeusza Jawłowskiego i Stanisławy z Tetenków
 41. Inga Karkocha (Kraków), ur. 24 IX 1982, córka Jana Karkochy i Joanny z Drzymuchowskich
 42. Józef Kisielnicki (Kraków), ur. 1946, syn Kazimierza Kisielnickiego h. Topór i Elżbiety z Nowomiejskich h. Rawicz
 43. Rafał Koehler (Warszawa), ur. 29 V 1972, syn Krzysztofa Koehlera i Grażyny z Zamsów
 44. Bogdan Komornicki, ur. 22 VIII 1938, syn Andrzeja Komornickiego h. Nałęcz i Marii z Kisielnickich h. Topór
 45. Monika Konarska z Obniskich, ur. 20 XI 1945, córka Kazimierza Obniskiego h. Jastrzębiec i Marii z Goerscht-Drużbackich h. wł.
 46. Henryk Konarski, ur. 3 IV 1935, syn Franciszka Ksawerego hr. Konarskiego h. Gryf i Tekli z Łopacińskich h. Lubicz
 47. Xawery Konarski (Kraków), ur. 11 IX 1968, syn Henryka Konarskiego h. Gryf i Moniki z Obniskich h. Jastrzębiec
 48. Aleksander Korybut-Woroniecki (Warszawa)
 49. Łukasz Kossacki-Lytwyn, ur. 12 VII 1987, syn Mieczysława Lytwyna (Litwinowa) i Doroty z Kossackich (Kosseckich) h. Rawicz
 50. Elżbieta Kotarska, córka Władysława Kotarskiego i Apolonii z Jasieńskich
 51. Janusz Krasicki, ur. 26 V 1932, syn Witolda hr. Krasickiego h. Rogala i Janiny z Ulanickich h. wł.
 52. Kacper Krasicki (Warszawa), ur. 19 IX 1966, syn Ignacego hr. Krasickiego h. Rogala i Delfiny z hr. Orłowskich h. Lubicz
 53. Andrzej Krzyżanowski, ur. 7 IV 1961, syn Adama Krzyżanowskiego h. Świnka i Róży z Grabińskich h. Pomian
 54. Michał Kwilecki (Bruksela), ur. 9 IV 1960, syn Rafała hr. Kwileckiego h. Śreniawa i Izabeli z Ułaszynów h. wł.
 55. Anna Lebet-Minakowska, ur. 16 VII 1963, żona Marka Minakowskiego
 56. Sara Lebet-Minakowska, ur. 4 VI 2006, córka Marka Minakowskiego i Anny z Lebetów
 57. Jacek Bogusław Litwin, ur. 1961, syn Ryszarda kn. Litwinowa i Zofii z Onaków
 58. Małgorzata Łankiewicz (Warszawa), ur. 4 III 1941, córka Tytusa bar. Horocha h. Trąby i Aleksandry z Fabrycych h. Pelikan
 59. Helena Łopińska z Rekowskich, ur. 2 III 1956, córka Felicjana Rekowskiego h.wł. i Marii z Hadamów
 60. Piotr Szymon Łoś, ur. 20 IX 1970, syn Aleksandra hr. Łosia h. Dąbrowa i Anny z Paygertów h. Prus
 61. Mikołaj Maciaszek, ur. 2 I 1992, syn Michała Maciaszka i Anny z Olejniczaków
 62. Anna Marczakowa ze Stępniaków (Warszawa), ur. 17 XI 1959, córka Zdzisława Stępniaka i Barbary z Iwickich h. Paprzyca
 63. Irmina Miączyńska z Pągowskich (Warszawa), wdowa po Jerzym hr. Miączyńskim h. Suchekomnaty
 64. Krystyna Miączyńska (Warszawa), ur. 10 VI 1924, córka Andrzeja hr. Miaczynskiego i Aleksandry z O' Brien de Lacy
 65. Urszula Miączyńska-Tuszyńska (Warszawa), ur. 12 II 1951, córka Jerzego hr. Miączyńskiego h. Suchekomnaty i Anny z Jagodzińskich h. Ślepowron
 66. Marek Jerzy Minakowski (Kraków), ur. 13 VI 1972, syn Jerzego Minakowskiego i Wiesławy z Kraszewskich
 67. Zuzanna Mielczarek (Poznań), ur. 18 IX 1990, córka Tadeusza Mielczarka i Barbary Ramlau
 68. Dorota Morawiecka z Horochów, ur. 1939, córka Tytusa bar. Horocha h. Trąby i Aleksandry z Fabrycych h. Pelikan
 69. Robert Morawski, ur. 5 V 1956, syn Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego h. Nałęcz i Elżbiety z Wołodkowiczów h. Radwan
 70. Elżbieta Morawska z Wołodkowiczów, ur. 30 IV 1924, córka Gustawa Wołodkowicza h. Radwan i Izabeli z Morsztynów h. Leliwa
 71. Katarzyna Narowska z Cichowskich, ur. 7 VII 1946, córka Zbigniewa Cichowskiego h. Wąż i Anny z Jankowskich
 72. Mirosław Nowosielski, ur. 3 VII 1957, syn Olgierda Nowosielskiego h. Sas i Bożeny z Kuczyńskich h. Ślepowron
 73. Zygmunt Nowosielski, ur. 16 XII 1959, syn Olgierda Nowosielskiego h. Sas i Bożeny z Kuczyńskich h. Ślepowron
 74. Ewa Opalińska z Cichowskich, ur. 23 X 1975, córka Krzysztofa Cichowskiego h. Wąż i Barbary z Niedzielskich
 75. Krzysztof Opaliński, ur. 19 I 1973, mąż Ewy z Cichowskich h. Wąż
 76. Wilhelm Orsetti, ur. 1939, syn Wilhelma Orsettiego h. Złotokłos i Zofii z Cichowskich h. Wąż
 77. Maria Antonina Ossolińska z Wielowieyskich (Warszawa)
 78. Emiko Ostaszewska, ur. 29 II 1968, żona Jana Ostaszewskiego h. Ostoja
 79. Anna Ostrowska z Wysłouchów, ur. 1937, córka Bernarda Wysłoucha h. Odyniec i Janiny z Rudowskich
 80. Filip Otmianowski, ur. 10 IV 1982, syn Bartosza Otmianowskiego i Magdaleny z Sokolnickich h. Nowina
 81. Maciej Otmianowski, ur. 14 V 1991, syn Bartosza Otmianowskiego i Magdaleny z Sokolnickich h. Nowina
 82. Maria Palmer z Badowiczów, córka Kazimierza Badowicza i Wandy z Jasieńskich
 83. Danuta Piłsudska (Warszawa), ur. 22 XII 1938, córka Leszka Piłsudskiego h. Kościesza odm. i Jolanty z Mitraszewskich h. Nałęcz
 84. Stanisław Piotrowski, ur. 1941, syn Jana Piotrowskiego i Stanisławy z Banasiów
 85. Marian Antoni Plewako, ur. 7 XI 1998, syn Stanisława Plewako h. Pogonia i Lucyny z Kniszewskich h. Grabie
 86. Marian Bronisław Plewako, ur. 31 I 1947, syn Mariana Plewako h. Pogonia i Krystyny z Piątkowskich h. Korab
 87. Stanisław Jan Plewako, ur. 1956, syn Mariana Plewako h. Pogonia i Krystyny z Piątkowskich h. Korab
 88. Lucyna Plewakowa z Kniszewskich, ur. 22 X 1974, żona Stanisława Jana Plewako h. Pogonia IV
 89. Krzysztof Potocki, ur. 28 VII 1958, syn Jerzego hr. Potockiego h. Złota Pilawa i Krystyny ze Straszewskich h. Radwan
 90. Stefan Alexander Potocki, ur. 18 VII 1965, syn Antoniego hr. Potockiego h. Złota Pilawa i Elżbiety z ks. Radziwiłłów h. Trąby
 91. Tomasz Pruszak, ur. 8 X 1974, syn Aleksandra Pruszaka h. Leliwa i Marii z hr. Łosiów h. Dąbrowa
 92. Józef Puzyna (Warszawa), ur. 17 VII 1972, syn Józefa kn. Puzyny h. Oginiec i Doroty z Woycickich
 93. Józef Radzicki (Milanówek), ur. 1932, syn Mieczysława Radzickiego h. Nałęcz i Julii ze Steckich h. Radwan
 94. Katarzyna Radziemska (Poznań), córka N. Radziemskiego i Teresy z Piątkowskich h. Korab
 95. Mikołaj Radziwiłł (Warszawa), ur. 11 III 1958, syn Krzysztofa ks. Radziwiłła h. Trąby i Marii z ks. Czartoryskich h. Pogoń lit.
 96. Irena Ramlau z Cichowskich (Poznań), ur. 4 IV 1926, córka Zygmunta Cichowskiego h. Wąż i Ireny z Kamieńskich
 97. Joanna Ramlau-Magala (Rotterdam), ur. 12 X 1952, córka Zbigniewa Ramlau i Ireny z Cichowskich h. Wąż
 98. Barbara Ramlau-Mileczarek (Poznań), ur. 5 VII 1957, córka Zbigniewa Ramlau i Ireny z Cichowskich h. Wąż
 99. Antoni Rey, ur. 18 VIII 1928, syn Ludwika hr. Reya h. Oksza i Cecylii z hr. Potockich h. Złota Pilawa
 100. Cecylia Rey, ur. 8 VI 1968, córka Xawerego hr. Reya h Oksza i Wirydianny z hr. Raczyńskich h Nałęcz
 101. Jan Rey, ur. 1 XII 1951, syn Antoniego hr. Reya h. Oksza i Marii z ks. Podhorskich h. wł.
 102. Małgorzata Reyowa ze Szwykowskich, ur. 12 IX 1943, córka Jana Szwykowskiego h. Ogończyk i Aleksandry z Romeyków
 103. Przemysław Rey, ur. 14 IX 1979, syn Jana hr. Reya h. Oksza i Marii ze Szwykowskich h. Ogończyk
 104. Anna Reyowa z Wysockich, ur. 22 V 1961, żona Józefa hr.Reya h. Oksza
 105. Zofia Rey, ur. 11 III 1992, córka Józefa hr.Reya h. Oksza i Anny z Wysockich
 106. Józef Rey, ur. 27 VII 1960, syn Antoniego hr. Reya h. Oksza i Marii z ks. Podhorskich h. wł.
 107. Gniewomir Rokosz-Kuczynski, ur. 1969, syn Tadeusza Rokosza h. Ostoja i Świetlany z Kuczyńskich h. Ślepowron
 108. Krzysztof Rościszewski (Kraków), ur. 3 VII 1938, syn Macieja Rościszewskiego h. Junosza i Janiny z Orzechowskich h. Oksza
 109. Maria Rościszewska z Łepkowskich (Kraków), ur. 1945, córka Tadeusza Łepkowskiego h. Dąbrowa i Zofii z Komornickich h. Nałęcz
 110. Jan Rościszewski (Kraków), ur. 27 III 1973, syn Krzysztofa Rościszewskiego h. Junosza i Marii z Łepkowskich h. Dąbrowa
 111. Magdalena Rościszewska z Tyców (Kraków), ur. 1 VIII 1976, żona Jana Rościszewskiego h. Junosza
 112. Ignacy Rościszewski (Kraków), ur. 1 VI 2004, syn Jana Rościszewskiego h. Junosza i Magdaleny z Tyców
 113. Bartłomiej Rościszewski (Kraków), ur. 1 VI 2004, syn Jana Rościszewskiego h. Junosza i Magdaleny z Tyców
 114. Mariusz Rożnowski, ur. 24 XII 1957, syn Kazimierza Rożnowskiego i Anny z Jurczaków
 115. Robert Rożnowski, ur. 1956, syn Lecha Rożnowskiego i Teresy z Piasczyńskich
 116. Gabryela Rybacka
 117. Katarzyna Rybińska z Czartoryskich, ur. 11 X 1952, córka Andrzeja ks. Czartoryskiego h. Pogoń Lit. i Olgi z hr. Tyszkiewiczów h. Leliwa
 118. Adam Rybiński, ur. 20 X 1945, syn Leszka Rybińskiego h. Radwan i Beaty z hr. Branickich h. Korczak
 119. Maciej Rybiński
 120. Anna Rzyska z Dutkiewiczów, ur. 16 IV 1940, córka Juliana Dutkiewicza i Janiny z Salmonowiczów
 121. Andrzej Rzyski, ur. 1 IX 1931, mąż Anny z Dutkiewiczów
 122. Anna Sczaniecka, ur. 1920, córka Jana Sczanieckiego i Ireny z Cichowskich h. Wąż
 123. Rafał Sędzimir, ur. 1956, syn Jacka Sędzimira h. Ostoja i Anny z Norków
 124. Władysław Serwatowski, ur. 14 III 1949, syn Jana Serwatowskiego h. Jastrzębiec i Magdaleny z Dzieduszyckich h. Sas
 125. Magdalena Serwatowska, ur. 1 II 1978, córka Władyslawa Serwatowskiego h. Jastrzębiec i Marty Latoszkówny
 126. Jurand Sękowski (Warszawa), ur. 19 IV 1981, syn Janusza Sękowskiego h. Prawdzic i Zofii z Neusserów
 127. Monika Sękowska, ur. 6 IX 1985, córka Janusza Sękowskiego h. Prawdzic i Zofii z Neusserów
 128. Piotr Skarbek-Kozietulski (Warszawa)
 129. Anna Skrzyńska (Warszawa), ur. 28 XII 1943, córka Wacława z Drozdowa Byszewskiego h. Jastrzębiec i Ireny z Karskich h. Jastrzębiec
 130. Magdalena Skrzyńska (Warszawa), ur. 7 X 1967, córka Jacka Skrzyńskiego h. Zaremba i Anny z Drozdowa Byszewskiej h. Jastrzębiec
 131. Monika Skwarczyńska z Orsettich, ur. 1940, córka Wilhelma Orsettiego h. Złotokos i Zofii z Cichowskich h. Wąż
 132. Andrzej Sołtan, ur. 1973, syn Andrzeja hr. Pereświt-Sołtana h. wł. i Anny z Różyńskich
 133. Javier Sosnowski, ur. 1948, syn Włodzimierza Sosnowskiego h. Nałęcz i Aleksandry z Zielińskich h. Świnka
 134. Barbara Stępniakowa z Iwickich, ur. 19 VII 1931, córka Roberta Iwickiego h. Paprzyca i Wandy ze Smoleńskich h. Zagłoba
 135. Michalina Szembek, ur. 14 III 1980, córka Piotra hr. Szembeka h. wł. i Grażyny z Kostrzyńskich
 136. Michał Szułdrzyński, ur. 9 I 1980, syn Konstantego Szułdrzyńskiego h. Zadora i Joanny z Klinowskich
 137. Michał Szweycer, ur. 1984, syn Stanisława Szweycera h. Zadora i Zofii z Konarskich h. Gryf
 138. Andrzej Szweycer, ur. 1980, syn Stanisława Szweycera h. Zadora i Zofii z Konarskich h. Gryf
 139. Elżbieta Szweycer, ur. 1983, córka Stanisława Szweycera h. Zadora i Zofii z Konarskich h. Gryf
 140. Cyprian Torlicki, syn Klaudii Iwickiej h. Paprzyca
 141. Maria Tymieniecka (Warszawa), córka Felika Tymienieckiego i Jadwigi z Cichowskich h. Wąż
 142. Teresa Tymieniecka (Warszawa), córka Felika Tymienieckiego i Jadwigi z Cichowskich h. Wąż
 143. Jan Tymowski (Warszawa), syn Jarosława Tymowskiego h. Sas i Katarzyny z Wróblewskich
 144. Paweł Tyszkiewicz (Warszawa), ur. 26 I 1963, syn Jerzego hr. Tyszkiewicza-Białopolskiego h. Leliwa i Mai z hr. Komorowskich h. Korczak
 145. Zbigniew Tyszkiewicz, ur. 17 VII 1964, syn Janusza hr. Tyszkiewicza-Białopolskiego h. Leliwa i Anny z Jabłońskich
 146. Andrzej de Virion, ur. 31 VIII 1951, syn Stanisława de Virion h. Leliwa i Marii z hr. Branickich h. Korczak
 147. Dominik de Virion, ur. 16 VIII 1976, syn Andrzeja de Virion h. Leliwa i Heleny z Galińskich
 148. N. Wielowieyska (Warszawa)
 149. Zofia Wojtkowska ze Stachurów, ur. 8 IX 1970, córka Tadeusza Stachury i Jadwigi z hr. Mycielskich h. Dołęga
 150. Piotr Wojtysiak-Rey, ur. 11 X 2006, syn Przemysława Wojtysiaka i Katarzyny z hr. Reyów h. Oksza
 151. Przemysław Wojtysiak, ur. 8 VII 1977, mąż Katarzyny hr. Rey h. Oksza
 152. Katarzyna Wojtysiak-Rey, ur. 30 XII 1974, córka Jana hr. Reya h. Oksza i Marii ze Szwykowskich h. Ogończyk
 153. Joanna Wołłowicz-Sędzimir, ur. 17 III 1960, córka Lesława Sędzimira h. Ostoja i Władysławy z Jurków
 154. Zenon Wysłouch, ur. 1929, syn Seweryna Wysłoucha h. Odyniec i Adeli z Fritzów
 155. Wiktor Wysłouch, ur. 1931, syn Bernarda Wysłoucha h. Odyniec i Janiny z Rudowskich
 156. Bożena Weyssenhoff, ur. 14 III 1934, córka Franciszka Weyssenhoffa i Janiny z Piórewiczów
 157. Maciej Zieliński, ur. 13 XII 1956, syn Mariusza Zielińskiego i Izabeli z Kostowskich
 158. Anna Żylicz, ur. 1980, córka Tomasza Żylicza h. Lubicz i Barbary ze Stankiewiczów
 159. Tomasz Żylicz, ur. 1951, syn Marka Żylicza h. Lubicz i Teresy ze Żmigrodzkich

 

(przy osobach będących potomkami konfederatów podani są rodzice - w przeciwnym razie podany jest małżonek (który jest potomkiem konfederatów, tj. posłów lub senatorów, którzy zaprzysięgli kondederację Sejmu Wielkiego)