2009-03-14

IV Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego

IV Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego odbył się 14 III 2008 w Krakowie. Było to drugie Walne Zebranie Członków SPSW po jego przejściu na formułę Stowarzyszenia Zarejestrowanego.