Wizyta w Wilnie

Zwiedzanie Wilna odbyło się w ramach wizyty polskiej delegacji na Litwie. Tu Stanisław Czartoryski, Andrzej Krzyżanowski i Michał Czetwertyński na tle Ostrej Bramy.

 

Zobacz notatkę na ten temat >>