2023-02-02

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków SPSW

Szanowni Państwo,
Zarząd SPSW serdecznie zaprasza na 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków SPSW;
4 lutego 2023 r. o godz. 10:00
przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie; 

w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa (wejście od ul. Emila Zoli).
Program:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Marszałka Seniora
2.    Wybór Przewodniczącego 
3.    Wybór Protokolanta
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej 
5.    Zatwierdzenie porządku obrad
6.    Dyskusja na temat przyszłych form i zasad działania SPSW
7.    Wprowadzenie do Konstytucji SPSW zobowiązania do przesyłania przez Zarząd wraz z zaproszeniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPSW i sprawozdaniem rocznym za rok ubiegły, projektu budżetu SPSW na rozpoczęty rok budżetowy, w celu uchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie
8.    Zmiany zaproponowane w trakcie NWZ w Konstytucji SPSW
9.    Głosowanie nad zmianami w Konstytucji (Statucie) Stowarzyszenia
10.  Wolne wnioski
11.  Zakończenie obrad przez Marszałka Juniora

 

Do zobaczenia!
 

Zarząd SPSW

 

2024-05-15

Walne Zgromadzenie SPSW 8 czerwca 2024

8 czerwca 2024 r. godzina 11:00 Senatorowie spotykaja się o godzinie...
2024-05-15

Zapraszamy na debatę publiczną

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego i Muzeum Historii Polski zapraszają na debatę...
2024-04-02

Zapraszamy na Wielkanocne spotkanie

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków SPSW na nasze tradycyjne śniadanie...
2024-03-30

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN! ALLELUJA!

Życzymy radosnych, spokojnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.   Zarząd...
2024-01-08

Zaproszenie do zgłaszania przez członków SPSW kandydatów na funkcję Marszałka

Szanowni Państwo, Zapraszamy na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 08 czerwca 2024...