Deputacja Genealogiczna

Deputacja prowadzi genealogie potomów Sejmu Wielkiego, a zwłaszcza członków i kandydatów do SPSW i współpracuje w tym zakresie z Komsją Heroldii stowarzyszenia i z Deputacją Członkowską, bierze udział w organizowaniu wystaw i przygotowaniu wydawnictw Stowarzyszenia.

 

Sekretarz komisaryczny

 • Andrzej Krzyżanowski

 

Członkowie

 • Jacek Arkuszewski
 • Krzysztof Karol Bystram
 • Jan T. Dembiński
 • Michał Daszczyszak
 • Wit Ładysław Jarochowski
 • Andrzej Jan Krzyżanowski
 • Marek Jerzy Minakowski
 • Halina Ołtuszewska
 • Stanisław Piotrowski
 • Agnieszka Potempa
 • Ewa Potempa
 • Witold Zielonka