Deputacja Młodzieżowa

Deputacja Młodzieżowa jednoczy członków zwykłych, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Wypracowuje odpowiednie dla środowiska formy pracy.

Sekretarz komisaryczny

  • René Karkocha

Członkowie

  • Nina Rożnowska
  • René Karkocha
  • Marian Antoni Plewako

Zgodnie z polskim prawem zdolności do czynności prawnych nie mają osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 lat (zob.: Wikipedia) Zgodnie z Konstytucją SPSW "Osoby poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, być Członkami Zwykłymi, ale nie posiadają prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach oraz nie posiadają prawa wyborczego, zarówno czynnego, jak i biernego" Są to następujący członkowie Deputacji Młodzieżowej:

  • Zofia Iwicka
  • Sylwia Iwicka
  • Sara Lebet-Minakowska