Deputacja Wydawnicza

Deputacja Wydawnicza prowadzi magazyn internetowy Stowarzyszenia. Sekretarz Deputacji Wydawniczej ustala z Zarządem skład kolegium redakcyjnego. Opracowuje plan biznesowy działalności wydawniczej.

Sekretarz komisaryczny

  • Javier Sosnowski

Członkowie

  • Krzysztof Cichowski
  • Michał Kwilecki
  • Marek Jerzy Minakowski
  • Andrzej Iwicki
  • Maria Przełomiec
  • Javier Sosnowski