Komunikat Zarządu w sprawie lustracji

Lustracja

Oświadczenie Zarządu SPSW, czerwiec 2007

Ostatnio ukazały się w prasie różne artykuły, dotyczące inwigilacji środowiska ziemiańskiego przez służby bezpieczeństwa PRL, wskazujące na działających w nim agentów. Ponieważ sprawa ta interesuje większość członków SPSW, musimy zabrać zatem głos.

Oczywiście należy przede wszystkim stwierdzić, że środowisko ziemiańskie było w latach 1944-1989 celem i obiektem tych działań, ofiarą zatem, a nie sprawcą.

Następnie, że w przytłaczającej większości oparło się ono wszelkim naciskom ze strony aparatu bezpieczeństwa PRL, nierzadko ponosząc bolesne konsekwencje tej postawy.

Tym niemniej każde środowisko składa się z jednostek silnych i słabych, odpornych i lękliwych. Także i środowisko ziemiańskie. Wprawdzie liczba ujawnionych w nim dotąd agentów SB jest niewielka, tym niemniej samo zjawisko jest bardzo bolesne, bo rzuca cień na wszystkich.

Również i z dalszej przeszłości znane nam są wypadki zdrady, działania na szkodę Polski. A także przypadki odkupienia tych win. Lecz odkupienie zakłada żal za popełnione uczynki, bezwarunkowy i szczery. Bez powoływania się na „okoliczności łagodzące”. To nie przewód sądowy bowiem, lecz proces moralny.

Jesteśmy zdania, że w naszych szeregach jest miejsce dla wszystkich, posiadających roszczenie o członkostwo. Także i dla tych, którzy zeszli z właściwej drogi. Pod warunkiem, rzecz jasna, że przed wstąpieniem do SPSW uderzą się w piersi i publicznie, szczerze, przeproszą za kolaborację z komunistycznym reżimem. Tego wymaga uczciwość względem nas wszystkich, byśmy nie czuli niesmaku, siedząc przy jednym stole.

dr Marek J. Minakowski
Andrzej Iwicki
Michał Kwilecki