Deputacja Pamiątek

Deputacja Pamiątek przygotowuje materiały, których liczba i jakość zadecydują o powstaniu Muzeum Sejmu Wielkiego lub Muzeum Polskiego Parlamentaryzmu. Bierze udział w opracowywaniu wystaw (także międzynarodowych) i katalogów. Przygotowuje koncepcję muzeum wirtualnego i współuczestniczy w pracach nad powołaniem Instytutu Sejmu Wielkiego.

 

Sekretarz komisaryczny

  • Anna Lebet-Minakowska

 

Członkowie

  • Justyna Iwicka
  • Anna Lebet-Minakowska
  • Małgorzata Łankiewicz