Konkurs na logo SPSW

Konkurs na projekt graficzny LOGO STOWARZYSZENIA POTOMKÓW SEJMU WIELKIEGO

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego ogłasza konkurs na Logo Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego w postaci znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 5 listopada 2011 r. - do godziny 17:00 ( decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 listopada 2011 r.

Za projekt, który wybierze Sąd Konkursowy, przyznana zostanie nagroda w wysokości 1000 zł brutto

(Regulamin konkursu).