Dokumenty historyczne

Niniejszy dział zawiera dokumenty, do których udało nam się dotrzeć, a które wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z tradycją i dziedzictwem Sejmu Wielkiego.

Niektore z nich dostarczone są przez członków naszego Stowarzyszenia, inne pochodzą ze zbiorow bibliotecznych.

Dziękujemy za udostępnienie dokumentów: portalowi www.dziedzictwo.polska.pl