Deputacja Skarbowa

Deputacja Skarbowa pozyskuje sponsorów, prowadząc ich listę. Deputacja przedstawia Zarządowi propozycje sponsorskie.

Członkowie

  • Helena Łopińska