Deputacja Członkowska

Deputacja Członkowska informuje o rodzajach członkostwa w Stowarzyszeniu i warunkach ich uzyskania. Zabiega o sprawny przebieg procesu legitymacyjnego i wskazuje osoby ważne dla Stowarzyszenia jako kandydatów na Członków Wspierających lub Członków Honorowych. Prowadzi rejestry poszczególnych rodzajów Członków i wydaje legitymacje członkowskie.

 

Sekretarz komisaryczny

 • Marek Jerzy Minakowski

 

Członkowie

 • Jacek Arkuszewski
 • Jolanta Bogatko
 • Wojciech Bogatko
 • Rafał Bornus
 • Barbara Cichowska
 • Izabella Cywińska
 • Ryszard Iwicki
 • Anna Kaniewska
 • Stanisław Kosch
 • Piotr Radosław Kowalski
 • Marek Jerzy Minakowski
 • Teresa Stella-Sawicka
 • Ryszarda Tworkowska