Deputacja Historyczna

Deputacja Historyczna organizuje panele i spotkania poświęcone Sejmowi Wielkiemu, przygotowuje tematykę własnych i gościnnych sesji naukowych, prowadzi katalog wykładowców i wydawnictw z tego zakresu. Deputacja ta nadzoruje prace nad powołaniem Instytutu Sejmu Wielkiego.

 

Sekretarz:

  • Joanna Drzymuchowska-Karkocha,

 

Zastępca:

  • René Karkocha,

 

Pisarz:

  • Michał Kwilecki

 

Członkowie

  • Michał Daszczyszak
  • Marek Jerzy Minakowski
  • Katarzyna Morawska
  • Andrzej Iwicki
  • Piotr Szymon Łoś