Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego (SPSW, ang.: Society of the Descendants of the Great Sejmpowstało 3 V 2006, w 215 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z inicjatywy Marka J. Minakowskiego jako stowarzyszenie zwykłe, zaś 14 I 2008 uzyskało osobowość prawną (KRS: 0000296838). W tym momencie liczyło już 280 członków, którzy reprezentowali rodziny połowy posłów i senatorów Sejmu Wielkiego: „ojców-założycieli współczesnej Polski”.

Głównym zadaniem SPSW jest krzewienie patriotyzmu i odpowiedzialności za sprawy Rzeczypospolitej - uświadamianie wszystkim, iż Rzeczpospolita nasza nie spadła z kosmosu, nie była dziełem obcych potęg, ale naszych przodków, ludzi z krwi i kości, których krew do dzisiaj w nas płynie. Przodkowie nasi nie byli aniołami, walczyli często ze sobą (nie zawsze cnymi metodami), a jednak konfederacja przez nich zawiązana potrafiła uchwalić Ustawę Rządową z 3 maja 1791 - pierwszą europejską nowoczesną konstytucję.

Sejm Wielki (Czteroletni), który m.in. uchwalił Ustawę Rządową, zwaną Konstytucją Trzeciego Maja, to 483 osoby - król, senatorowie i posłowie. Znamy ich głównie jako nazwiska ze szkolnych podręczników - ale przecież byli to prawdziwi ludzie - ludzie, którzy wyrośli w swoich rodzinach, żenili się, mieli dzieci i wnuki. My, ich potomkowie, zawiązaliśmy Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego. Pragniemy w ten sposób rozniecać patriotyzm, czyli odpowiedzialną miłość do naszej Ojczyzny - Rzeczypospolitej. Żeby potomkowie nasi mogli być tak dumni z nas, jak my jesteśmy z naszych przodków.

Członkowie Stowarzyszenia akceptują i popierają publikację swojej genealogii i dążą do odtworzenia pełnego drzewa genealogicznego wszystkich sygnatariuszy Konfederacji Generalnej. Pod patronatem Stowarzyszenia rozwijany jest serwis Genealogii Potomków Sejmu Wielkiego (www.sejm-wielki.pl).