Deputacja Integracyjna

Deputacja Integracyjna opracowuje sposoby integracji środowiska wybierając najbardziej odpowiednie formy życia towarzyskiego dla jego przekroju. Deputacja dba o utrzymanie i umacnianie więzi międzypokoleniowych. Deputacja tworzy kluby regionalne (chorągwie). W tej chwili istnieje liczna Chorągiew Mazowiecka pod przewodnictwem Chorążyny Heleny Łopińskiej

 

Sekretarz

 • Mariusz Rożnowski

 

Zastępca Sekretarza

 • vacat

 

Pisarz

 • Joanna Drzymuchowska-Karkocha

 

Członkowie

 • Tomasz Jan Bogatko
 • Rosalba Maria Bogatko
 • Krzysztof Karol Bystram
 • Krzysztof Cichowski
 • Joanna Drzymuchowska-Karkocha
 • Andrzej Glogier
 • Teresa Grocholska
 • Justyna Iwicka
 • Beata Kazimierska-Korsak
 • Izabella Katarzyna Korsak
 • Michał Kwilecki
 • Helena Łopińska
 • Marek Jerzy Minakowski
 • Halina Ołtuszewska
 • Józef Radzicki
 • Marek Ronikier
 • Artur Bartosz Rożnowski
 • Agnieszka Rożnowska
 • Andrzej Stanisław Rożnowski
 • Kazimierz Edward Rożnowski
 • Krystyna Rożnowska
 • Lech Rożnowski
 • Mariusz Rożnowski
 • Nina Rożnowska
 • Robert Rożnowski
 • Magdalena Skrzyńska
 • Javier Sosnowski
 • Ryszarda Tworkowska
 • Witold Zielonka