Historia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Historia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Prapoczątki: 2004

Idea powołania organizacji, która przybrała ostatecznie postać SPSW, zakiełkowała w głowie dra Marka J. Minakowskiego w trakcie prac nad bazą genealogiczną Ci wielcy Polacy to nasza rodzina. Więcej na ten temat znajduje się w jego eseju Potomkowie Sejmu Wielkiego: Stopnie wtajemniczenia.

Pierwszym namacalnym śladem organizacji, był list wysłany 13 IX 2004 przez Marka J. Minakowskiego na listę dyskusyjną forum@szlachta.org.pl, prowadzoną przez Związek Szlachty Polskiej. Oto treść tego dokumentu:

----- Original Message ----- 
From: "Marek Jerzy Minakowski" 
To: "Multiple recipients of list forum" 
Sent: Monday, September 13, 2004 8:36 AM
Subject: Szlachta: Wnuki Trzeciego Maja

 

Witam,
pod adresem http://www.przodkowie.com/3maj/ umieściłem projekt
Stowarzyszenia "Wnuki Trzeciego Maja", wzorowanego na amerykańskim "Sons
of the American Revolution" (www.sar.org).
Celem Stowarzyszenia jest pokazanie samym istnieniem swoim, iż
Rzeczpospolita nasza nie spadła z kosmosu, nie była dziełem obcych potęg,
ale przodków naszych, ludzi z krwi i kości, których krew do dzisiaj w nas
płynie. Przodkowie nasi nie byli aniołami, walczyli często ze sobą (nie
zawsze cnymi metodami), a jednak konfederacja przez nich zawiązana
potrafiła uchwalić Ustawę Rządową z 3 maja 1791.
Pragniemy w ten sposób rozniecać patriotyzm, czyli odpowiedzialną miłość
do Ojczyzny naszej. Żeby potomkowie nasi mogli być tak dumni z nas, jak my
jesteśmy z przodków naszych.
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto wykaże pochodzenie swoje w
linii prostej od jednego z 436 sygnatariuszy Konfederacji Generalnej w
Sejmujących Stanach Obojga Narodów, zawartej 7 X 1788 i przedłużonej 16
XII 1790.
Członkostwo w Stowarzyszeniu nie jest konkurencyjne wobec żadnego innego
stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia akceptują i popierają publikację swojej
genealogii i dążą do odtworzenia pełnego drzewa genealogicznego wszystkich
sygnatariuszy Konfederacji Generalnej.
Więcej szczegółów i lista wszystkich 436 ówczesnych konfederatów pod
wspomnianym adresem http://www.przodkowie.com/3maj/ .
A teraz wersja skrócona, sama lista nazwisk Konfederatów:
(...)
Z szacunkiem,
--
dr Marek Jerzy Minakowski
Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne
www.przodkowie.com, e-mail: office@przodkowie.com

www.sejmwielki.pl: rok 2005

W sierpniu 2005 Marek Minakowski zarejestrował adres internetowy www.sejmwielki.pl (obecnie także: www.sejm-wielki.pl): zaraz potem znalazła się tam pierwsza wersja internetowej Genealogii Potomków Sejmu Wielkiego, która była wycinkiem bazy "Ci wielcy Polacy to nasza rodzina", ograniczonej do rodzin posłów i senatorów Sejmu Wielkiego (posłowie, ich rodzice i rodzeństwo oraz potomkowie tych wszystkich osób z małżonkami i teściami).

Po opublikowaniu tej genealogii do autora zaczęły pisać osoby, które znajdowały się w tej genealogii, nadsyłając swoje uzupełnienia. Ogromnej pomocy udzielił Jerzy ks. Czartoryski, przesyłając swoją bazę ok. 40 tysięcy osób, w dużej części żyjących w XX wieku (a więc takich, których brakowało w XIX-wiecznych genealogiach, na których opierała się wówczas baza "Ci wielcy Polacy...".

Zawiązanie organizacji

Wiosną 2006 roku zaczęło powstawać sporo lokalnych organizacji genealogicznych, m.in. Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne, którego Marek J. Minakowski był współzałożycielem. Korzystając z doświadczeń postanowił doprowadzić swój pomysł do końca.

Z tego czasu pochodzą dwa bardzo istotne dokumenty, także mające postać listów elektronicznych:

Pierwszy, z 9 kwietnia 2006:

----- Original Message ----- 
From: Marek Jerzy Minakowski 
To: Jerzy Czartoryski ; Leszek Goetzendorf-Grabowski ; Henryk Grocholski ; Rafał 
Heydel-Mankoo ; Andrzej Iwicki ; Janusz Janota Bzowski ; Józef Kisielnicki ; 
Anna Komornicka ; Maja Komornicka ; Bronisław Komorowski ; Łukasz Kossacki-
Lytwyn ; Janusz Krasicki ; Herakliusz Lubomirski ; Małgorzata Łankiewicz ; Piotr 
Szymon Łoś ; Jacques Marbot ; Iwona Minakowska ; Jan O'Rourke ; Mikołaj 
Radziwiłł ; Andre Ronikier ; Maria Rościszewska ; Jan Emeryk Rościszewski ; Jan 
Rościszewski ; Maciej Rościszewski ; Michał Rościszewski ; Paweł Rościszewski ; 
Wioletta Sieron ; Anna Skrzyńska ; Adam Sołtan ; Paweł Sowiński ; Zofia Stachura 
; Róża Thun ; Magdalena Weidner ; Jan Marian Włodek ; Andrzej Zachwieja ; Olaf 
Żylicz 
Sent: Sunday, April 09, 2006 5:53 PM
Subject: Potomkowie Sejmu Wielkiego w 215 rocznicę Konstytucji 3 Maja


Drodzy Kuzyni, Szanowni Państwo - potomkowie posłów i senatorów Sejmu Wielkiego 
(Czteroletniego)

Za trzy tygodnie minie 215 lat odkąd nasi przodkowie - tworzący Sejm, zwany 
później Wielkim - uchwalili Konstytucję 3 maja, czego rocznicę słusznie obchodzi 
się jako święto narodowe Polski.

Pod adresem www.sejmwielki.pl umieściłem naszą genealogię - wszystkich 12,5 
tysiąca znanych mi potomków tychże 436 "gniewnych ludzi", zbudowaną przeze mnie 
przy wielkiej pomocy ks. Jerzego Czartoryskiego.

Robię to, bo uważam że na nas spoczywa szczególny obowiązek podtrzymywania 
naszych tradycji i pamięci o tym, że Rzeczpospolita nie spadła z nieba, ale była 
dziełem naszych przodków. Bo jeśli my o tej odpowiedzialności zapomnimy, to kto 
ją na siebie weźmie? 

W USA towarzystwo Sons of the American Revolution (potomków uczestników Wojny o 
Niepodległość USA 1775-1783) liczy 26 tys. członków. Czy i u nas taka instytucja 
nie mogłaby powstać - przynajmniej wirtualnie? Zanim jednak powstanie, z chęcią 
wezmę na siebie obowiązki "skrzynki kontaktowej". Gdyby jednak znaleźli się 
chętni do organizacji towarzystwa/instytutu/fundacji - z przyjemnością ustąpię 
miejsca godniejszym osobom.

Dlatego bardzo serdecznie proszę o: a) Wysłanie tego listu do wszystkich innych 
potomków członków Sejmu Wielkiego b) Przekazanie mi kontaktów (zwł. adresów e-
mail) takich osób c) Nadsyłanie wszelkich poprawek i uzupełnień do naszej 
wspólnej genealogii (wszyscy jesteśmy jakoś rodzinnie powiązani)

Mój adres genealogiczny to office@przodkowie.com (służbowo: 
Marek.Minakowski@portal.onet.pl).

A oto lista osób, do których udało mi się już dotrzeć - odbiorców tego listu: 
(...)

Z szacunkiem,

dr Marek Jerzy Minakowski,
Dyrektor Serwisów Wyszukiwawczych w Grupie Onet.pl
oraz właściciel wydawnictwa Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne
a także potomek Józefa Radzickiego, sygnatariusza Konstytucji 3 Maja z ramienia 
Prowincji Wielkopolskiej

Oraz drugi, z 25 kwietnia:

 

----- Original Message ----- 
From: Marek Jerzy Minakowski 
To: Jerzy Czartoryski ; Janusz Krasicki ; Olaf Żylicz ; Mikołaj Radziwiłł ; 
Andre Ronikier ; Bronisław Komorowski ; Róża Thun ; Zofia Stachura ; Jan 
O'Rourke ; Rafał Heydel-Mankoo ; Henryk Grocholski ; Maja Komornicka ; Anna 
Komornicka ; Marta Komornicka ; Stanisław Komornicki ; Janusz Janota Bzowski ; 
Jurand Sękowski ; Wioletta Sieron ; Herakliusz Lubomirski ; Magdalena Weidner-
Glunde ; Paweł Rościszewski ; Jan Emeryk Rościszewski ; Maria Rościszewska ; 
Michał Rościszewski ; Jan Rościszewski ; Maciej Rościszewski ; Iwona Minakowska 
; Paweł Sowiński ; Krzysztof Konopka ; Adam Sołtan ; Jan Marian Włodek ; Józef 
Kisielnicki ; Andrzej Iwicki ; VonIwicki@aol.com ; Zygmunt Nowosielski ; Andrzej 
Zachwieja ; Anna Skrzyńska ; Jacques Marbot ; Karol Sołtan ; Piotr Szymon Łoś ; 
Leszek Goetzendorf-Grabowski ; Łukasz Kossacki-Lytwyn ; Jan Ostaszewski ; 
Magdalena Skrzyńska ; Bogdan Komornicki ; Hubert Ozimina ; Małgorzata Łankiewicz 
Sent: Tuesday, April 25, 2006 11:24 PM
Subject: Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego (w organizacji)


Drodzy Kuzyni, Szanowni Państwo.
Za tydzień 215 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Najbliższa "okrągła" 
dopiero za 5 lat. Otrzymawszy wiele pozytywnych odpowiedzi na mój niedawny apel, 
przygotowałem propozycję regulaminu stowarzyszenia zwykłego o nazwie 
"Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego". 

Wszystkich Państwa - adresatów tego listu - serdecznie zapraszam. Chciałbym, 
żeby z czasem należeli tutaj wszyscy potomkowie posłów i senatorów Sejmu 
Wielkiego (Czteroletniego) oraz potomkowie ich rodzeństwa. Zaś głównym jego 
celem winno być utrzymywanie kontaktów, kultywowanie tradycji i uzupełnianie 
bazy genealogicznej.

Propozycja Regulaminu (czyli odpowiednika Statutu dla stowarzyszeń zwykłych) 
znajduje się pod adresem http://www.sejmwielki.pl/regulamin.php. Oczywiście -
już pierwsze Walne Zgromadzenie może go zmienić w dowolny sposób; od czegoś 
jednak zacząć trzeba. Składek członkowskich nie przewiduję, a za siedzibę na 
razie przyjąłem Kraków.

Jako czas i miejsce Walnego Zgromadzenia S.P.S.W. proponuję czwartek, 11 maja 
2006, o godz. 18:00 w Karczmie Pod Blachą w Krakowie przy ul. Piastowskiej 
(Cichy Kącik, przy pętli tramwajowej). Będzie to jednocześnie posiedzenie 
Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Powstała także lista dyskusyjna sejmwielki@yahoogroups.com - za chwilę dostaną 
Państwo zaproszenie do uczestnictwa w niej. Będzie to idealne miejsce na 
rozważanie dalszych spraw organizacyjnych i wymianę informacji o wydarzeniach 
(także rodzinnych).

Serdecznie pozdrawiam,
Marek Jerzy Minakowski (potomek posła Józefa Radzickiego i siostry posła 
Bartłomieja Krajewskiego)

P.S. Jak poprzednio - proszę o podesłanie tego listu Państwa krewnym i znajomym, 
którzy też są potomkami Sejmu Wielkiego.

Deklaracja założycielska z kwietnia 2006

Przed powołaniem Stowarzyszenia w Internecie została umieszczona następująca deklaracja:

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego

Sejm Wielki (Czteroletni), który 215 lat temu uchwalił Ustawę Rządową, zwaną Konstytucją Trzeciego Maja, to 436 osób - król, senatorowie i posłowie. Znamy ich głównie jako nazwiska ze szkolnych podręczników - ale przecież byli to prawdziwi ludzie - ludzie, którzy wyrośli w swoich rodzinach, żenili się, mieli dzieci i wnuki.

My, ich potomkowie, niniejszym zawiązujemy Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego.

Celem Stowarzyszenia jest uświadamianie wszystkim, iż Rzeczpospolita nasza nie spadła z kosmosu, nie była dziełem obcych potęg, ale naszych przodków, ludzi z krwi i kości, których krew do dzisiaj w nas płynie. Przodkowie nasi nie byli aniołami, walczyli często ze sobą (nie zawsze cnymi metodami), a jednak konfederacja przez nich zawiązana potrafiła uchwalić Ustawę Rządową z 3 maja 1791 - pierwszą europejską nowoczesną konstytucję.

Pragniemy w ten sposób rozniecać patriotyzm, czyli odpowiedzialną miłość do Ojczyzny naszej. Żeby potomkowie nasi mogli być tak dumni z nas, jak my jesteśmy z naszych przodków.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto wykaże pochodzenie swoje w linii prostej (lub po rodzeństwie) od jednego z 436 sygnatariuszy Konfederacji Generalnej w Sejmujących Stanach Obojga Narodów, zawartej 7 X 1788 i przedłużonej 16 XII 1790. To dzięki tej konfederacji w Sejmie Wielkim nie obowiązywało "liberum veto" i dało się uchwalić Konstytucję Trzeciego Maja.

Członkowie Stowarzyszenia akceptują i popierają publikację swojej genealogii i dążą do odtworzenia pełnego drzewa genealogicznego wszystkich sygnatariuszy Konfederacji Generalnej.

Więcej szczegółów i lista wszystkich 436 ówczesnych konfederatów pod adresem http://www.sejmwielki.pl/.

Zebranie organizacyjne SPSW odbędzie się we czwartek, 11 maja 2006, o godz. 18:00 w Karczmie Pod Blachą w Krakowie przy ul. Piastowskiej (Cichy Kącik, przy pętli tramwajowej). Będzie to jednocześnie posiedzenie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego.

W imieniu grupy członków-założycieli:
Marek Jerzy Minakowski, minak@onet.pl

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego

Udało się zebrać troje założycieli Stowarzyszenia: poza Markiem Minakowskim i jego żoną Anną Lebet-Minakowską udało się jeszcze uprosić trzeciego: p. Janusza Janotę Bzowskiego. Wystarczyło to jednak do tego, by Stowarzyszenie uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń zwykłych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Zaczęliśmy formalnie działać, początkowo głównie w postaci założonej na Yahoo!Groups listy dyskusyjnej (sejmwielki@yahoogroups.com).

Kolejne osoby składały deklaracje członkowskie - na przełomie 2006/2007 było nas już 30.

Śnieżna kula nabiera rozpędu

Jesienią 2006 Andrzej Iwicki postanowił przyjechać z Bonn (gdzie mieszka i pracuje) do Polski. Zaplanował wizytę na 20 I 2007. Ustalili z Markiem Minakowskim, że warto się spotkać w kawiarni hotelu Bristol z innymi członkami Stowarzyszenia.

Szybko okazało się, że planowane początkowo kilkanaście osób zamieniło się w kilkadziesiąt zadeklarowanych zgłoszeń. Chociaż ustalono ostateczną datę zgłoszeń na dwa tygodnie przed wydarzeniem, ludzie nie chcieli przestać się zgłaszać.

Dzięki pomocy organizacyjnej p. Sławomira Górzyńskiego, sekretarza generalnego Polskiego Tow. Heraldycznego, udało się zorganizować spotkanie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk przy rynku Starego Miasta w Warszawie. Przybyło osób 140!

A to był dopiero początek...

I Zjazd: 20 I 2007
II Zjazd: 20 X 2007
III Zjazd: 19 I 2008
Zamek Królewski, 2 V 2008
Wilno, 20 X 2008
IV Zjazd: 14 III 2009
V Zjazd: 12 VI 2010