2007-01-20

I Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego

I Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego 20 I 2007 w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii PAN w Warszawie odbył się I Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego zorganizowany przez Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego (SPSW).   W Zjeździe uczestniczyło 140 osób - potomków posłów i senatorów Sejmu Wielkiego (Czteroletniego), a ściślej - sygnatariuszy Konfederacji Generalnej Stanów Sejmujących. Pełna lista uczestników (z linkami do ich genealogii) znajduje się w pełnym protokole.   Zebrani uznali, że dotychczas istniejące SPSW należy przekształcić ze stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie zarejestrowane i powołali 15-osobowy komitet organizacyjny (z Markiem J. Minakowskim jako przewodniczącym i Andrzejem Paprzyca-Iwickim jako wiceprzewodniczącym i Michałem Kwileckim jako sekretarzem). Debatowano nad zadaniami i programem Stowarzyszenia, którą to debatę można streścić następująco (całość w wyżej wspomnianym protokole):   1. SPSW jest organizacją społeczno-kulturalną, która skupia się na następujących dziedzinach:   a) działalności społeczno-politycznej, co wiąże się z tym, że czujemy się odpowiedzialni za to, czego dokonali nasi praprapraprapradziadkowie (w każdym sensie tego słowa) a to z kolei daje nam perspektywę do tego, by czuć się odpowiedzialnymi za kraj, który zostawimy naszym prapraprapraprawnukom; oczywiście SPSW nie wiąże się z żadną konkretną opcją polityczną, rezerwuje sobie jednak prawo do wyrażania opinii na tematy związane z kulturą i praktyką parlamentarną i konstytucyjną   b) promowaniu polskiej tradycji i historii na forum zagranicznym, ze szczególnym podkreśleniem Parlamentu Europejskiego i innych instytucji europejskich   c) a także na forum wewnętrznym przez edukację historyczną młodych Polaków   d) działalności genealogiczno-historycznej (takiej jak dokumentowanie genealogii posłów i senatorów Sejmu Wielkiego i ich rodzin, dokumentowanie pozostałych po nich pamiątek, kontakty z historykami zajmującymi się historią Polski XVIII w. i kwestiami pokrewnymi);   2. SPSW jest otwarte na wszystkich   a) aby być członkiem rzeczywistym wystarczy być potomkiem w linii prostej (lub po rodzeństwie) jednego z 461 sygnatariuszy Konfederacji. Może to być dowolna linia żeńska.   b) ponadto można być małżonkiem takiego potomka (jesteśmy poniekąd stowarzyszeniem rodzinnym, przyjmujemy także dzieci)   c) w przygotywywanym statucie przewidujemy też członkostwo honorowe oraz stopień członkostwa zwany roboczo "asystentem", który będzie dostępny dla wszystkich nie-potomków, którzy dzielą naszą tradycję i misję.   d) Sejm Wielki reprezentował nie tylko dzisiejszą RP, ale całą Rzeczpospolitą. A potomkowie posłów i senatorów mają dziś paszporty różnych państw i mówią różnymi językami.   3. Aktualnie (14 II 2007) SPSW liczy 95 członków, których lista jest tutaj: http://www.sejm-wielki.pl:2318/sejmwielki?m=TT;sm=S;t=cz   Uczestnicy Osoby spełniające kryteria przynależności do Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, tzn. takie, które są potomkami w linii prostej (lub po rodzeństwie) co najmniej jednego z 461 sygnatariuszy Konfederacji Generalnej Stanów Sejmujących, których lista umieszczona na stronie www.sejm-wielki.pl (wraz z małżonkami). Bardzo prosimy o zgłoszenia wcześniejsze, żeby organizatorzy mogli dokonać weryfikacji i przygotować materiały (zwł. identyfikatory). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niewpuszczenia na salę osób nie zgłoszonych uprzednio. Czas 20 stycznia 2007, godz. 15:00-18:00. Miejsce Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Rynek Starego Miasta 29/31 (zdjęcie budynku). Sala Lelewelowska (duża). Osoby odpowiedzialne Koordynator: red. Andrzej Paprzyca-Iwicki z Bonn (VonIwicki@aol.com; A.v.Iwicki@dw-world.de). Przedstawiciel Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego: dr Marek Jerzy Minakowski z Krakowa (office@przodkowie.com). Program spotkania Prezentacja i omówienie planów:naukowych (historycznych i genealogicznych)społeczno-politycznych (np. w zakresie badań nad konstytucjonalizmem i parlamentaryzmem, popieranie kultury parlamentarnej)edukacyjnych (np. prostowanie stereotypów na temat naszych przodków, międzynarodowa wymiana młodzieży i obozy naukowe)towarzyskich (salony tematyczne)wydawniczych (Rocznik Potomków Sejmu Wielkiego). Integracja środowiska potomków Sejmu Wielkiego: rozmowy przy kawie.Sprawy formalne Spotkanie będzie miało charakter programowo-strategiczny: chcemy się spotkać, poznać (lub odświeżyć znajomości) i zaplanować działania na przyszłość. Uczestnicy potwierdzeni (wg stanu na 18 I 2007) (przodkami poniższych osób było co najmniej 183 posłów i senatorów Sejmu Wielkiego - sygnatariuszy Konfederacji) Franz Batthyány von Német-Ujvár, ur. 1 VIII 1939, mąż Anny hr. Konarskiej h. Gryf Arkadiusz Bereza, ur. 12 VIII 1975, mąż Idy z Biseckich Ida Bereza z Biseckich, ur. 20 V 1975, córka Tadeusza Biseckiego i Marii z Chrapowickich h. Gozdawa Maria Bnińska, ur. 5 I 1965, córka Andrzeja hr. Bnińskiego h. Łodzia i Marii z Danglów Klementyna Bocheńska (Warszawa), ur. 1954, córka Aleksandra Bocheńskiego h. Rawicz odm. i Marii z Ursyn-Puszyńskich h. Rawicz Krzysztof Bystram (Bruksela), ur. 27 XII 1948, syn Kazimierza bar. Bystrama h. Tarnawa i Haliny z Domańskich h. Laryssa Stefan Chabiera, ur. 18 I 1980, syn Tadeusza Chabiery i Anny z Wielowieyskich h. Półkozic Jacek Cichowski, ur. 26 XI 1986, syn Krzysztofa Cichowskiego h. Wąż i Haliny z Babiarzów Krzysztof Cichowski (Warszawa), ur. 19 II 1948, syn Zbigniewa Cichowskiego h. Wąż i Anny z Jankowskich Roman Cichowski, ur. 26 XI 1971, syn Krzysztofa Cichowskiego h. Wąż i Barbary z Niedzielskich Stanisław Maksymilian Ciechanowski, ur. 6 IX 1983, syn Janusza Ciechanowskiego h. Dąbrowa i Marii z Lasockich h. Dołęga Janusz Ciechanowski, ur. 16 VII 1946, syn Tadeusza Ciechanowskiego h. Dąbrowa i Grzymisławy z Andrzejewskich h. Prus I Jan Cieński, ur. 10 VIII 1965, syn Tadeusza Cieńskiego h. Pomian i Anny z hr. Mycielskich h. Dołęga Stanisława Ciepłowska z Baczyńskich, ur. 1924, córka Gustawa Bielińskiego h. Szeliga i Heleny z Baczyńskich h. Sas Szymon Cygan, ur. 3 IX 1978, syn Bohdana Cygana i Marii z Rutkowskich Witold Czartoryski (Warszawa), ur. 20 XI 1953, syn Pawła ks. Czartoryskiego h. Pogoń Lit. i Weroniki z hr. Ponińskich h. Łodzia Michał Czetwertyński (Bruksela), ur. 20 XI 1938, syn Jerzego ks. Światopełk-Czetwertyńskiego h. Pogoń Ruska i Róży z hr. Żółtowskich h. Ogończyk Barbara de Pourbaix, ur. 1961, córka Antoniego de Pourbaix h. wł i Janiny z Rudowskich Anita Drzymuchowska-Karkocha (Zakopane), ur. 7 IX 1954, córka Władysława Drzymuchowskiego i Zofii de Pourbaix h. wł. Jan Dunin-Karwicki (Bruksela) Amelia Duninowa z Dąmbskich, ur. 21 III 1928, córka Adolfa Dąmbskiego h. Godziemba i Antoniny z Żychlińskich h. Szeliga Andrzej Glogier, ur. 6 VI 1952, syn Zdzisława Glogiera h. Pracowoc i Anny z Koczorowskich h. Rogala Anna Glogierowa z Koczorowskich, ur. 24 V 1925, córka Karola hr. Koczorowskiego h. Rogala i Emilii z hr. Kurnatowskich h. Łodzia Bogna Goetzendorf-Grabowska, ur. 1936, żona Leszka Goetzendorf-Grabowskiego h. Zbiświcz Leszek Goetzendorf-Grabowski, ur. 1936, syn Janusza Goetzendorf-Grabowskiego h. Zbiświcz i Wandy z Linowskich h. Pomian Tomasz Goetzendorf-Grabowski, ur. 1960, syn Leszka Goetzendorf-Grabowskiego h. Zbiświcz i Bogny Mikołajewskiej h. Ogończyk Teresa Grocholska, ur. 4 IX 1972, córka Jaremy hr. Grocholskiego h. Syrokomla i Róży z Dowgiałłów h. Zadora Krystyna Grzybowska, żona Macieja Rybińskiego h. Radwan Zofia Halpernowa z Piłsudskich (Bonn), ur. 12 VIII 1942, córka Leszka Piłsudskiego h. Kościesza odm. i Jolanty z Mitraszewskich h. Nałęcz Joanna Iwicka (Warszawa), córka Włodzimierza Iwickiego h. Paprzyca Justyna Iwicka (Bonn), ur. 2 V 1978, żona Andrzeja Paprzyca-Iwickiego Andrzej Iwicki (Bonn), ur. 26 VIII 1947, syn Feliksa Iwickiego h. Paprzyca i Sylwii ze Śniadowskich h. Jastrzębiec Włodzimierz Iwicki, ur. 20 VI 1928, syn Roberta Iwickiego h. Paprzyca i Wandy ze Smoleńskich h. Zagłoba Anna Jarnuszkiewicz, ur. 27 XI 1979, córka Jacka Jarnuszkiewicza h. Lubicz i Anny z hr. Ostrowskich h. Rawicz Ewa Jaroszyńska z Rosińskich, żona Ryszarda Jaroszyńskiego h. wł. Ryszard Jaroszyński, ur. 17 VIII 1948, syn Antoniego Jaroszyńskiego h. wł. i Ewy z Trybulców Maciej Jaroszyński, ur. 16 VIII 1992, syn Ryszarda Jaroszyńskiego h. wł. i Ewy z Rosińskich Ksawery Jasieński (Warszawa), ur. 13 IX 1931, syn Henryka Jasieńskiego h. Dołęga i Marii z Wojna-Ośniałowskich h. Trąby Andrzej Jawłowski, ur. 1 VIII 1952, syn Tadeusza Jawłowskiego i Stanisławy z Tetenków Michał Jawłowski, syn Tadeusza Jawłowskiego i Stanisławy z Tetenków Inga Karkocha (Kraków), ur. 24 IX 1982, córka Jana Karkochy i Joanny z Drzymuchowskich Józef Kisielnicki (Kraków), ur. 1946, syn Kazimierza Kisielnickiego h. Topór i Elżbiety z Nowomiejskich h. Rawicz Rafał Koehler (Warszawa), ur. 29 V 1972, syn Krzysztofa Koehlera i Grażyny z Zamsów Bogdan Komornicki, ur. 22 VIII 1938, syn Andrzeja Komornickiego h. Nałęcz i Marii z Kisielnickich h. Topór Monika Konarska z Obniskich, ur. 20 XI 1945, córka Kazimierza Obniskiego h. Jastrzębiec i Marii z Goerscht-Drużbackich h. wł. Henryk Konarski, ur. 3 IV 1935, syn Franciszka Ksawerego hr. Konarskiego h. Gryf i Tekli z Łopacińskich h. Lubicz Xawery Konarski (Kraków), ur. 11 IX 1968, syn Henryka Konarskiego h. Gryf i Moniki z Obniskich h. Jastrzębiec Aleksander Korybut-Woroniecki (Warszawa) Łukasz Kossacki-Lytwyn, ur. 12 VII 1987, syn Mieczysława Lytwyna (Litwinowa) i Doroty z Kossackich (Kosseckich) h. Rawicz Elżbieta Kotarska, córka Władysława Kotarskiego i Apolonii z Jasieńskich Janusz Krasicki, ur. 26 V 1932, syn Witolda hr. Krasickiego h. Rogala i Janiny z Ulanickich h. wł. Kacper Krasicki (Warszawa), ur. 19 IX 1966, syn Ignacego hr. Krasickiego h. Rogala i Delfiny z hr. Orłowskich h. Lubicz Andrzej Krzyżanowski, ur. 7 IV 1961, syn Adama Krzyżanowskiego h. Świnka i Róży z Grabińskich h. Pomian Michał Kwilecki (Bruksela), ur. 9 IV 1960, syn Rafała hr. Kwileckiego h. Śreniawa i Izabeli z Ułaszynów h. wł. Anna Lebet-Minakowska, ur. 16 VII 1963, żona Marka Minakowskiego Sara Lebet-Minakowska, ur. 4 VI 2006, córka Marka Minakowskiego i Anny z Lebetów Jacek Bogusław Litwin, ur. 1961, syn Ryszarda kn. Litwinowa i Zofii z Onaków Małgorzata Łankiewicz (Warszawa), ur. 4 III 1941, córka Tytusa bar. Horocha h. Trąby i Aleksandry z Fabrycych h. Pelikan Helena Łopińska z Rekowskich, ur. 2 III 1956, córka Felicjana Rekowskiego h.wł. i Marii z Hadamów Piotr Szymon Łoś, ur. 20 IX 1970, syn Aleksandra hr. Łosia h. Dąbrowa i Anny z Paygertów h. Prus Mikołaj Maciaszek, ur. 2 I 1992, syn Michała Maciaszka i Anny z Olejniczaków Anna Marczakowa ze Stępniaków (Warszawa), ur. 17 XI 1959, córka Zdzisława Stępniaka i Barbary z Iwickich h. Paprzyca Irmina Miączyńska z Pągowskich (Warszawa), wdowa po Jerzym hr. Miączyńskim h. Suchekomnaty Krystyna Miączyńska (Warszawa), ur. 10 VI 1924, córka Andrzeja hr. Miaczynskiego i Aleksandry z O' Brien de Lacy Urszula Miączyńska-Tuszyńska (Warszawa), ur. 12 II 1951, córka Jerzego hr. Miączyńskiego h. Suchekomnaty i Anny z Jagodzińskich h. Ślepowron Marek Jerzy Minakowski (Kraków), ur. 13 VI 1972, syn Jerzego Minakowskiego i Wiesławy z Kraszewskich Zuzanna Mielczarek (Poznań), ur. 18 IX 1990, córka Tadeusza Mielczarka i Barbary Ramlau Dorota Morawiecka z Horochów, ur. 1939, córka Tytusa bar. Horocha h. Trąby i Aleksandry z Fabrycych h. Pelikan Robert Morawski, ur. 5 V 1956, syn Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego h. Nałęcz i Elżbiety z Wołodkowiczów h. Radwan Elżbieta Morawska z Wołodkowiczów, ur. 30 IV 1924, córka Gustawa Wołodkowicza h. Radwan i Izabeli z Morsztynów h. Leliwa Katarzyna Narowska z Cichowskich, ur. 7 VII 1946, córka Zbigniewa Cichowskiego h. Wąż i Anny z Jankowskich Mirosław Nowosielski, ur. 3 VII 1957, syn Olgierda Nowosielskiego h. Sas i Bożeny z Kuczyńskich h. Ślepowron Zygmunt Nowosielski, ur. 16 XII 1959, syn Olgierda Nowosielskiego h. Sas i Bożeny z Kuczyńskich h. Ślepowron Ewa Opalińska z Cichowskich, ur. 23 X 1975, córka Krzysztofa Cichowskiego h. Wąż i Barbary z Niedzielskich Krzysztof Opaliński, ur. 19 I 1973, mąż Ewy z Cichowskich h. Wąż Wilhelm Orsetti, ur. 1939, syn Wilhelma Orsettiego h. Złotokłos i Zofii z Cichowskich h. Wąż Maria Antonina Ossolińska z Wielowieyskich (Warszawa) Emiko Ostaszewska, ur. 29 II 1968, żona Jana Ostaszewskiego h. Ostoja Anna Ostrowska z Wysłouchów, ur. 1937, córka Bernarda Wysłoucha h. Odyniec i Janiny z Rudowskich Filip Otmianowski, ur. 10 IV 1982, syn Bartosza Otmianowskiego i Magdaleny z Sokolnickich h. Nowina Maciej Otmianowski, ur. 14 V 1991, syn Bartosza Otmianowskiego i Magdaleny z Sokolnickich h. Nowina Maria Palmer z Badowiczów, córka Kazimierza Badowicza i Wandy z Jasieńskich Danuta Piłsudska (Warszawa), ur. 22 XII 1938, córka Leszka Piłsudskiego h. Kościesza odm. i Jolanty z Mitraszewskich h. Nałęcz Stanisław Piotrowski, ur. 1941, syn Jana Piotrowskiego i Stanisławy z Banasiów Marian Antoni Plewako, ur. 7 XI 1998, syn Stanisława Plewako h. Pogonia i Lucyny z Kniszewskich h. Grabie Marian Bronisław Plewako, ur. 31 I 1947, syn Mariana Plewako h. Pogonia i Krystyny z Piątkowskich h. Korab Stanisław Jan Plewako, ur. 1956, syn Mariana Plewako h. Pogonia i Krystyny z Piątkowskich h. Korab Lucyna Plewakowa z Kniszewskich, ur. 22 X 1974, żona Stanisława Jana Plewako h. Pogonia IV Krzysztof Potocki, ur. 28 VII 1958, syn Jerzego hr. Potockiego h. Złota Pilawa i Krystyny ze Straszewskich h. Radwan Stefan Alexander Potocki, ur. 18 VII 1965, syn Antoniego hr. Potockiego h. Złota Pilawa i Elżbiety z ks. Radziwiłłów h. Trąby Tomasz Pruszak, ur. 8 X 1974, syn Aleksandra Pruszaka h. Leliwa i Marii z hr. Łosiów h. Dąbrowa Józef Puzyna (Warszawa), ur. 17 VII 1972, syn Józefa kn. Puzyny h. Oginiec i Doroty z Woycickich Józef Radzicki (Milanówek), ur. 1932, syn Mieczysława Radzickiego h. Nałęcz i Julii ze Steckich h. Radwan Katarzyna Radziemska (Poznań), córka N. Radziemskiego i Teresy z Piątkowskich h. Korab Mikołaj Radziwiłł (Warszawa), ur. 11 III 1958, syn Krzysztofa ks. Radziwiłła h. Trąby i Marii z ks. Czartoryskich h. Pogoń lit. Irena Ramlau z Cichowskich (Poznań), ur. 4 IV 1926, córka Zygmunta Cichowskiego h. Wąż i Ireny z Kamieńskich Joanna Ramlau-Magala (Rotterdam), ur. 12 X 1952, córka Zbigniewa Ramlau i Ireny z Cichowskich h. Wąż Barbara Ramlau-Mileczarek (Poznań), ur. 5 VII 1957, córka Zbigniewa Ramlau i Ireny z Cichowskich h. Wąż Antoni Rey, ur. 18 VIII 1928, syn Ludwika hr. Reya h. Oksza i Cecylii z hr. Potockich h. Złota Pilawa Cecylia Rey, ur. 8 VI 1968, córka Xawerego hr. Reya h Oksza i Wirydianny z hr. Raczyńskich h Nałęcz Jan Rey, ur. 1 XII 1951, syn Antoniego hr. Reya h. Oksza i Marii z ks. Podhorskich h. wł. Małgorzata Reyowa ze Szwykowskich, ur. 12 IX 1943, córka Jana Szwykowskiego h. Ogończyk i Aleksandry z Romeyków Przemysław Rey, ur. 14 IX 1979, syn Jana hr. Reya h. Oksza i Marii ze Szwykowskich h. Ogończyk Anna Reyowa z Wysockich, ur. 22 V 1961, żona Józefa hr.Reya h. Oksza Zofia Rey, ur. 11 III 1992, córka Józefa hr.Reya h. Oksza i Anny z Wysockich Józef Rey, ur. 27 VII 1960, syn Antoniego hr. Reya h. Oksza i Marii z ks. Podhorskich h. wł. Gniewomir Rokosz-Kuczynski, ur. 1969, syn Tadeusza Rokosza h. Ostoja i Świetlany z Kuczyńskich h. Ślepowron Krzysztof Rościszewski (Kraków), ur. 3 VII 1938, syn Macieja Rościszewskiego h. Junosza i Janiny z Orzechowskich h. Oksza Maria Rościszewska z Łepkowskich (Kraków), ur. 1945, córka Tadeusza Łepkowskiego h. Dąbrowa i Zofii z Komornickich h. Nałęcz Jan Rościszewski (Kraków), ur. 27 III 1973, syn Krzysztofa Rościszewskiego h. Junosza i Marii z Łepkowskich h. Dąbrowa Magdalena Rościszewska z Tyców (Kraków), ur. 1 VIII 1976, żona Jana Rościszewskiego h. Junosza Ignacy Rościszewski (Kraków), ur. 1 VI 2004, syn Jana Rościszewskiego h. Junosza i Magdaleny z Tyców Bartłomiej Rościszewski (Kraków), ur. 1 VI 2004, syn Jana Rościszewskiego h. Junosza i Magdaleny z Tyców Mariusz Rożnowski, ur. 24 XII 1957, syn Kazimierza Rożnowskiego i Anny z Jurczaków Robert Rożnowski, ur. 1956, syn Lecha Rożnowskiego i Teresy z Piasczyńskich Gabryela Rybacka Katarzyna Rybińska z Czartoryskich, ur. 11 X 1952, córka Andrzeja ks. Czartoryskiego h. Pogoń Lit. i Olgi z hr. Tyszkiewiczów h. Leliwa Adam Rybiński, ur. 20 X 1945, syn Leszka Rybińskiego h. Radwan i Beaty z hr. Branickich h. Korczak Maciej Rybiński Anna Rzyska z Dutkiewiczów, ur. 16 IV 1940, córka Juliana Dutkiewicza i Janiny z Salmonowiczów Andrzej Rzyski, ur. 1 IX 1931, mąż Anny z Dutkiewiczów Anna Sczaniecka, ur. 1920, córka Jana Sczanieckiego i Ireny z Cichowskich h. Wąż Rafał Sędzimir, ur. 1956, syn Jacka Sędzimira h. Ostoja i Anny z Norków Władysław Serwatowski, ur. 14 III 1949, syn Jana Serwatowskiego h. Jastrzębiec i Magdaleny z Dzieduszyckich h. Sas Magdalena Serwatowska, ur. 1 II 1978, córka Władyslawa Serwatowskiego h. Jastrzębiec i Marty Latoszkówny Jurand Sękowski (Warszawa), ur. 19 IV 1981, syn Janusza Sękowskiego h. Prawdzic i Zofii z Neusserów Monika Sękowska, ur. 6 IX 1985, córka Janusza Sękowskiego h. Prawdzic i Zofii z Neusserów Piotr Skarbek-Kozietulski (Warszawa) Anna Skrzyńska (Warszawa), ur. 28 XII 1943, córka Wacława z Drozdowa Byszewskiego h. Jastrzębiec i Ireny z Karskich h. Jastrzębiec Magdalena Skrzyńska (Warszawa), ur. 7 X 1967, córka Jacka Skrzyńskiego h. Zaremba i Anny z Drozdowa Byszewskiej h. Jastrzębiec Monika Skwarczyńska z Orsettich, ur. 1940, córka Wilhelma Orsettiego h. Złotokos i Zofii z Cichowskich h. Wąż Andrzej Sołtan, ur. 1973, syn Andrzeja hr. Pereświt-Sołtana h. wł. i Anny z Różyńskich Javier Sosnowski, ur. 1948, syn Włodzimierza Sosnowskiego h. Nałęcz i Aleksandry z Zielińskich h. Świnka Barbara Stępniakowa z Iwickich, ur. 19 VII 1931, córka Roberta Iwickiego h. Paprzyca i Wandy ze Smoleńskich h. Zagłoba Michalina Szembek, ur. 14 III 1980, córka Piotra hr. Szembeka h. wł. i Grażyny z Kostrzyńskich Michał Szułdrzyński, ur. 9 I 1980, syn Konstantego Szułdrzyńskiego h. Zadora i Joanny z Klinowskich Michał Szweycer, ur. 1984, syn Stanisława Szweycera h. Zadora i Zofii z Konarskich h. Gryf Andrzej Szweycer, ur. 1980, syn Stanisława Szweycera h. Zadora i Zofii z Konarskich h. Gryf Elżbieta Szweycer, ur. 1983, córka Stanisława Szweycera h. Zadora i Zofii z Konarskich h. Gryf Cyprian Torlicki, syn Klaudii Iwickiej h. Paprzyca Maria Tymieniecka (Warszawa), córka Felika Tymienieckiego i Jadwigi z Cichowskich h. Wąż Teresa Tymieniecka (Warszawa), córka Felika Tymienieckiego i Jadwigi z Cichowskich h. Wąż Jan Tymowski (Warszawa), syn Jarosława Tymowskiego h. Sas i Katarzyny z Wróblewskich Paweł Tyszkiewicz (Warszawa), ur. 26 I 1963, syn Jerzego hr. Tyszkiewicza-Białopolskiego h. Leliwa i Mai z hr. Komorowskich h. Korczak Zbigniew Tyszkiewicz, ur. 17 VII 1964, syn Janusza hr. Tyszkiewicza-Białopolskiego h. Leliwa i Anny z Jabłońskich Andrzej de Virion, ur. 31 VIII 1951, syn Stanisława de Virion h. Leliwa i Marii z hr. Branickich h. Korczak Dominik de Virion, ur. 16 VIII 1976, syn Andrzeja de Virion h. Leliwa i Heleny z Galińskich N. Wielowieyska (Warszawa) Zofia Wojtkowska ze Stachurów, ur. 8 IX 1970, córka Tadeusza Stachury i Jadwigi z hr. Mycielskich h. Dołęga Piotr Wojtysiak-Rey, ur. 11 X 2006, syn Przemysława Wojtysiaka i Katarzyny z hr. Reyów h. Oksza Przemysław Wojtysiak, ur. 8 VII 1977, mąż Katarzyny hr. Rey h. Oksza Katarzyna Wojtysiak-Rey, ur. 30 XII 1974, córka Jana hr. Reya h. Oksza i Marii ze Szwykowskich h. Ogończyk Joanna Wołłowicz-Sędzimir, ur. 17 III 1960, córka Lesława Sędzimira h. Ostoja i Władysławy z Jurków Zenon Wysłouch, ur. 1929, syn Seweryna Wysłoucha h. Odyniec i Adeli z Fritzów Wiktor Wysłouch, ur. 1931, syn Bernarda Wysłoucha h. Odyniec i Janiny z Rudowskich Bożena Weyssenhoff, ur. 14 III 1934, córka Franciszka Weyssenhoffa i Janiny z Piórewiczów Maciej Zieliński, ur. 13 XII 1956, syn Mariusza Zielińskiego i Izabeli z Kostowskich Anna Żylicz, ur. 1980, córka Tomasza Żylicza h. Lubicz i Barbary ze Stankiewiczów Tomasz Żylicz, ur. 1951, syn Marka Żylicza h. Lubicz i Teresy ze Żmigrodzkich   (przy osobach będących potomkami konfederatów podani są rodzice - w przeciwnym razie podany jest małżonek (który jest potomkiem konfederatów, tj. posłów lub senatorów, którzy zaprzysięgli kondederację Sejmu Wielkiego)
2022-06-26

Letni Koncert w Sułkowicach

Przed nami kolejne piękne i upalne lato. :) A zatem, jak...
2022-05-29

Majowe spotkanie SPSW w Królewskim Mieście Krakowie

W piątek, 27 maja, w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się Sesja...
2022-05-18

Zapraszamy do Krakowa

Szanowni Państwo, Marszałek SPSW wraz z Zarządem zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia...
2022-05-05

Zapraszamy 14 maja 2022 r. na Międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową z okazji 230. rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku.

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY Odbędzie się w sali koncertowej Zamku...
2022-04-12

Zaproszenie na wspólne spotkanie Wielkanocne SPSW z Oddziałem Warszawskim ZSzP

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków SPSW         23 kwietnia...