2024-05-15

Walne Zgromadzenie SPSW 8 czerwca 2024

Walne Zgromadzenie SPSW 8 czerwca 2024

8 czerwca 2024 r. godzina 11:00

Senatorowie spotykaja się o godzinie 10:30

Sala konferencyjna  Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Gwardii 1.

Program Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Marszałka Seniora
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Protokolantów
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania z WZ w 2023 r.
 7. Sprawozdanie Marszałka z działalności Stowarzyszenia w 2023 r.
 8. Sprawozdanie Finansowe za 2023 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 10. Sprawozdanie Kanclerza Senatu za 2023 r.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Heroldii za 2023 r.
 12. Dyskusja nad Sprawozdaniami
 13. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2023r.
 14. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 15. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Marszałka z działalności Stowarzyszenia w 2023 r.
 16. Głosowanie za udzieleniem absolutorium zarządowi:
 • Piotr Biliński, Marszałek
 • Helena Łopińska, Wicemarszałek
 • Andrzej Falewicz, Wicemarszałek
 • Witold Zielonka, Sekretarz
 • Jolanta Bąkowska-Gieysztor, Skarbnik

17. Głosowanie nad przedłużeniem kadencji zarządowi

18. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej i głosowanie

19. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Heroldii i głosowanie

20. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego i głosowanie

21. Wolne wnioski

22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Marszałka Juniora

2024-05-15

Walne Zgromadzenie SPSW 8 czerwca 2024

8 czerwca 2024 r. godzina 11:00 Senatorowie spotykaja się o godzinie...
2024-05-15

Zapraszamy na debatę publiczną

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego i Muzeum Historii Polski zapraszają na debatę...
2024-04-02

Zapraszamy na Wielkanocne spotkanie

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków SPSW na nasze tradycyjne śniadanie...
2024-03-30

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN! ALLELUJA!

Życzymy radosnych, spokojnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.   Zarząd...
2024-01-08

Zaproszenie do zgłaszania przez członków SPSW kandydatów na funkcję Marszałka

Szanowni Państwo, Zapraszamy na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 08 czerwca 2024...