2024-01-08

Zaproszenie do zgłaszania przez członków SPSW kandydatów na funkcję Marszałka

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 08 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z § 15 pkt 2 Statutu prosimy o zgłaszanie Zarządowi rekomendacji kandydatów na funkcję Marszałka do dnia 27 kwietnia 2024 r.

Procedura wyborów przebiega następująco:

1)      Członkowie Stowarzyszenia mają prawo zgłaszania Zarządowi rekomendacji kandydatów na funkcję Marszałka najpóźniej na 6 tygodni przed Walnym Zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym. Zarząd w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym przedstawia listę kandydatów.

2)      Rekomendacja powinna zawierać w szczególności informację o działalności społecznej kandydata.

3)      Na Walnym Zgromadzeniu kandydat przedstawia swoją wizję SPSW oraz cele  Zarządu na daną kadencję.

4)      Po wyborze, Marszałek proponuje skład Zarządu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

5)      W wypadku braku zgody Zgromadzenia na skład Zarządu, Marszałek przedstawia nowy skład Zarządu.

Są dopuszczalne dwie formy zgłaszania kandydata:

Po pierwsze członek SPSW zgłasza kandydata po uzyskaniu jego zgody (warunek konieczny).

Po drugie kandydat zgłasza się sam.

W jednym i drugim przypadku należy do zgłoszenia dołączyć informacje o działalności społecznej kandydata.

Zgłoszenia proszę kierować na maila: zarzad@spsw.pl

Szczegółowy program, listę kandydatów i miejsce odbycia się zebrania podamy najpóźniej na 30 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Z poważaniem
Witold Zielonka
Sekretarz SPSW

2024-05-15

Walne Zgromadzenie SPSW 8 czerwca 2024

8 czerwca 2024 r. godzina 11:00 Senatorowie spotykaja się o godzinie...
2024-05-15

Zapraszamy na debatę publiczną

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego i Muzeum Historii Polski zapraszają na debatę...
2024-04-02

Zapraszamy na Wielkanocne spotkanie

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków SPSW na nasze tradycyjne śniadanie...
2024-03-30

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN! ALLELUJA!

Życzymy radosnych, spokojnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.   Zarząd...
2024-01-08

Zaproszenie do zgłaszania przez członków SPSW kandydatów na funkcję Marszałka

Szanowni Państwo, Zapraszamy na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 08 czerwca 2024...